Kişiler Hukuku

Kişiler Hukuku
Kişiler Hukuku

Tüm hukuk sistemimizin temelini oluşturan kişiler hukuku, gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin kişiliğinin başlangıcını ve sona ermesini konu edinen bir medeni hukuk dalıdır. Kişiler hukuku; tüzel kişiler hukuku ve gerçek kişiler hukuku olarak ikiye ayrılır.

1. Gerçek Kişiler Hukuku

Gerçek kişiler, insanlardır yani hakların ve borçların sahibi canlılardır. Gerçek kişiler hukuku insanların doğumla veya ergin olmakla kazanmış oldukları bazı hakları düzenler.

2. Tüzel Kişiler Hukuku

Tüzel kişiler; kendilerine kişi olma, hak ve borç sahibi olabilme yetkisi tanınmış özel niteliklere sahip insan ve mal topluluklarıdır. Örneğin; vakıflar ve dernekler tüzel kişilerdir. Tüzel kişiler hukuku ise tüzel kişilerin kurulması, hakları gibi konuları ele almaktadır.

Ekin Hukuk Bürosunda kişiler hukuku kapsamında verilen hizmetler şu şekildedir;

  • İsim veya soyadın değiştirilmesi davası
  • Gaiplik davası
  • Cinsiyet değiştirme davaları
  • Dernek ve vakıfların kuruluşu konusunda hukuki destek
  • Evlatlıktan ret davası
  • Soy bağının reddi Davası
  • Vesayet ve Vasi Tayini
  • Yaş düzeltme davaları
Başa dön tuşu