Vakıf ve Dernekler Hukuku

Türk Medeni Kanunu’nun 56. Maddesine göre dernek; gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.

Türk Medeni Kanunu’nun 101. Maddesine göre vakıf; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.

Vakıf ve derneklerin kuruluşunu, tescil ve ilan usullerini, yönetim ve denetimlerini, faaliyetlerini ve sona ermelerini inceleyen hukuk dalına vakıf ve dernekler hukuku denir.

Vakıf ve dernekler hukuku avukatı;

  • Dernek tüzüklerinin belirlenmesinde hukuka uygunluk denetimi yapar ve destek sağlar.
  • Kuruluş aşamasında işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlar.
  • Esas sözleşmeleri hazırlar.
  • Yönetim, denetim, değişim, sona erme işlemlerinde hukuka uygunluğu muhafaza eder.
  • Gayrimenkul alım ve satım sözleşmelerinin hukuka uygun olarak yapılmasını sağlar.
  • Dernek ve vakıfların hukuki iş ve işlemlerini takip eder.
  • Üyelik haklarına ilişkin sorunları çözüme kavuşturur.
Başa dön tuşu