Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı ya da aile hukuku avukatı; Türk Medeni Kanunu ile düzenleme altına alınmış olan aile hukuku davaları ve işlemlerini gerçekleştiren avukatlara denir.

Aile hukuku kapsamına giren davalar, herhangi bir hak kaybına uğranılmaması için boşanma avukatı ya da aile hukuku avukatı olarak uzmanlaşmış avukatlar tarafından takip edilmelidir.

Her ne kadar avukatlık yaparken bir hukuk dalının avukatı olarak uzmanlaşmak söz konusu olmasa da halk arasında aile hukuku davaları ile ilgilenmekte olan avukatlara “boşanma avukatı” ya da “aile hukuku avukatı” denilmektedir.

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma Avukatı Ne İş Yapar?

Halk arasında boşanma avukatı ya da aile hukuku avukatı olarak anılan avukatlarının aile hukuku alanında tecrübeli ve donanımlı olması hak kayıplarının önüne geçecektir.

Boşanma avukatının görevlerinden bazılarını kısaca şu şekilde sayabiliriz:

 • Nişanlanmanın sona ermesi halinde maddi ve manevi tazminat taleplerine ilişkin davalara bakmak,
 • Anlaşmalı boşanma davasını takip etmek,
 • Çekişmeli boşanma davasını takip etmek,
 • Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmasında hukuki destek sunmak,
 • Mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesine ilişkin olarak hukuki destek sağlamak,
 • Yoksulluk ve iştirak nafakasına ilişkin taleplerde bulunmak,
 • Boşanma davaları sebebiyle maddi ve manevi tazminat davalarına bakmak,
 • Velayetin değiştirilmesi davasına bakmak,
 • Aile konutunun tahsis edilmesi hususunda hukuki işlemleri gerçekleştirmek,
 • Vesayet ve kayyımlık davalarını takip etmek,
 • Evlat edinme hususunda hukuki destekte bulunmak,
 • Yabancı mahkemeler tarafından verilen kararların tanıma ve tenfizi işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında kanun kapsamında yer alan tedbir taleplerinde bulunmak,
 • İddet müddetinin kaldırılması davasını takip etmek,
 • Babalık ve soybağı davalarının takibini gerçekleştirmek.

Aile Hukuku

Boşanma Avukatı Nasıl Seçilir?

Boşanma avukatı seçerken, Müvekkilinin isteklerini anlayan, hukuki bilgisini somut olaya uygulayabilen, müvekkilinin talepleri doğrultusunda tecrübesiyle ve özverisi ile boşanma sürecini müvekkili için kolaylaştırıp takip edebilen uzman bir boşanma avukatı olmalıdır.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Aile hukuku kapsamında en çok inceleme alanı bulan kavram evlilik ve boşanma kavramları olup boşanma sebepleri ikiye ayrılmaktadır:

 • Özel boşanma sebepleri,
 • Genel boşanma sebepleri.

Türk Medeni Kanunu boşanma sebeplerini 161-166’ncı maddeler arasında düzenlenmiştir.

Özel boşanma sebepleri şunlardır:

 • Aldatma/Zina,
 • Hayata kast,
 • Pek kötü veya onur kırıcı davranış,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,
 • Terk,
 • Akıl hastalığı.

Genel boşanma sebepleri ise şunlardır:

 • Evlilik birliğinin sarsılması,
 • Şiddetli geçimsizlik,
 • Anlaşmalı boşanma,
 • Bir boşanma davasının reddinden itibaren tarafların üç yıl bir araya gelmemeleri olan fiili ayrılık hali.

Cana Kast ve Pek Kötü Muamele Nedeniyle Boşanma

Eşlerden birinin, herhangi bir sebepten ötürü diğer eşin hayatına kast etmesi boşanma nedeni olarak düzenleme altına alınmıştır. Hayata kast edilmesi ile anlatılmak istenen, eşlerden birinin diğer eşi öldürmeye teşebbüs etmesidir.

Hayata kast nedeniyle boşanma davasının açılması için eylemde bulunan eşin öldürme kastıyla hareket etmesi yeterlidir. Söz konusu hayata kast eylemi, anlık bir öfke ya da ağır tahrik halinde dahi söz konusu olduğunda boşanma sebebi olarak sayılabilecektir.

Boşanma Davası Sebepleri

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

Kanun koyucu tarafından eşlerden birinin suç işlemesi boşanma nedenleri arasında sayılmıştır. Söz konusu suçlar, halk arasında “yüz kızartıcı suçlar” olarak anılan hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet, irtikap, zimmet, kaçakçılık, taciz ve tecavüz gibi eylemler nedeniyle oluşan suçlardır. Suç işleme nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için bahsedilen suçlar yönünden bir ceza mahkemesi kararının bulunması gerekmektedir.

Haysiyetsiz hayat sürme de boşanma nedenleri arasında sayılmıştır. Eşlerden birinin toplum nezdinde oldukça büyük öneme sahip namus, şeref, haysiyet kavramlarına aykırı hareketleri bu kapsamda değerlendirilmektedir. Toplumsal ahlaka aykırı olarak hareket eden eşe karşı haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası açılabilecektir. Bu sebeple boşanma davasının açılabilmesi için söz konusu eşin süreklilik arz eder şekilde haysiyetsiz yaşam sürmesi gerekmektedir.

Haysiyetsiz hayat sürmeye örnek olarak kumar bağımlılığı, alkol bağımlılığı, cinsel yönden sapkınlıklar, uyuşturucu kullanımı gibi hallerden bahsedilebilir. Bu ve benzeri durumların varlığı, diğer eş yönünden evlilik birliğini çekilmez bir hale getirmiş olmalıdır.

Terk Nedeniyle Boşanma

Eşlerden birinin, diğer eş ile birlikte yaşadıkları yeri terk etmesi halinde terk nedeniyle boşanma davası açılabilecektir. Terk eden eşin, evlilik birliğinin kendisine yüklediği sorumluluk ve yükümlülükleri yerine getirmemesi gerekmektedir.

Belirtmek gerekir ki terk eden eşin bu eylemi haklı bir nedene dayanmamalıdır. Bir haklı nedenin varlığına istinaden evi terk eden eşin, bu durumun ortadan kalkmasına rağmen eve dönmemesi halinde de yine terk nedeniyle boşanma davasının açılması söz konusu olabilecektir.

Eşlerden birinin birlikte yaşanılan ikametgahı terk etmesinin yanında yeni bir adrese taşınması ve eşini davet etmemesi de terk haline örnek olarak gösterilebilecektir.

Terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için, terk halinin en az 3 aylık süreyle devam etmesi gerekmektedir. Terk olayından 2 ay sonra terk edilen eşin mahkemeye başvurarak terk eden eşe eve dönmesi için ihtar yapılmasını talep etmesi de söz konusu olabilecektir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

Akıl hastalığı, aile kurumunun varlığı halinde çekilmez bir hal alabilmektedir. Eşlerden birinde akıl hastalığının oluşması halinde akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılması söz konusu olabilecektir.

Akıl hastalığı mevcutken evliliğin gerçekleştirilmesi halinde ise evliliğin mutlak butlanı söz konusu olacaktır.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için hastalığın en az 3 yıl süreyle devam etmesi, ilaç ve tedaviye rağmen iyileşmenin mümkün görünmemesi, hastalık nedeniyle diğer eş için evlilik birliğinin çekilmez bir hal alması gerekecektir.

Evlilik Birliğinin Sarsılması

Evlilik birliğin sarsılması, genel boşanma nedenidir. Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle açılan boşanma davalarında boşanma davasının açıldığı eşin kusurunun ispatı gerekmektedir.

Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için kanun koyucu tarafından söz konusu hareketler ayrı ayrı sayılmamıştır.

Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için bahsedilebilecek eylemlerden bazıları şunlardır:

 • Aşırı kıskançlık,
 • Cinsel ilişkiden kaçınmak,
 • Fiziksel şiddet uygulamak,
 • Psikolojik şiddet uygulamak,
 • Ekonomik şiddet uygulamak,
 • Eşlerin ailelerinin müdahalelerinin bulunması,
 • Eşe ve eşin ailesine hakarette bulunmak,
 • Eşe ve eşin ailesine karşı onur kırıcı davranışlarda bulunmak,
 • Kumar oynamak,
 • Borca sebebiyet vermek,
 • Eşin hastalığına karşı ilgisiz davranmak,
 • Eşin zina sayılmayacak şekilde başka insanlarla konuşması ve görüşmesi,
 • Eşe onu sevmediğini söylemek,
 • Eşe karşı saygısız hareketler,
 • Eşe veya ailesine iftira atmak,
 • Cinsel yönden birliktelik sağlanamaması,
 • Cinsel iktidarsızlık.

Aşırı Kıskançlık

Aşırı kıskançlık, genel boşanma sebebi olan şiddetli geçimsizliğin sebeplerinden biridir. Aşırı kıskançlık duygusal bir geçimsizliktir. Kişinin kendince ya da çevreden kaynaklandığı iddiası ile diğer eşe sürekli baskı uygulaması, sorgulaması ve evlilik birliğinin sürdürmesi beklemeyi diğer eş için imkansız hale getirmektedir. Aşırı kıskançlık, şiddetli geçimsizlik oluşturan bir boşanma sebebidir.

Boşanma Davasında Hukuka Uygun Deliller

Boşanma davası sürecinde eşler boşanma davası için belirli bazı deliller bulundurup kendi haklı durumlarını ispat etmek istemektedirler. Dava sürecinde iddiaların ispatı delillerle mümkündür. Dava dilekçesinde veya savunmalarda ileri sürülecek delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması gerekmektedir.

Öncelikle delillerin boşanma davası ile ilgili olması gerekmektedir.

Delil olarak kullanılabilecek argümanlar;

 • Mahkeme ilamı,
 • mesajlaşma kayıtları ,
 • tanık.

Ve benzeri hukuka uygun deliller.

Boşanma Avukatı

Boşanma İçin Nereye Başvurulur?

Boşanma davası için yetkili aile mahkemelerine başvurulur. Yetkili aile mahkemesi eşlerden birinin yerleşim yeri veya son altı aydır birlikte ikamet ettikleri yer aile mahkemesi de yetkilidir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, boşanma talepli dava dilekçesi ile açılabilir.  Dava dilekçesinin görevli ve yetkili mahkemenin tevzi bürosuna teslimiyle veya Avukat tarafından UYAP sistemi üzerinden de açılabilmektedir.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının ne kadar süreceği Mahkemelerin yoğunluğuna göre ve boşanma davasının anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olduğuna göre değişiklik gösterecektir.

Anlaşmalı boşanma tek celsede bitmekte ve ortalama 1-3 ay kadar sürmektedir. Çekişmeli boşanma davaları ise daha uzun sürmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından hedef süre olarak 300 gün öngörülmüştür ancak bu süre daha uzun sürmektedir.

Boşanma Şartları Nelerdir?

Boşanma şartları öncelikle geçerli bir evlilik birliğinin olması gerekmektedir. Boşanmanın özel veya genel sebeplerinden en az birinin bulunması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasının özel şartı ise dava dilekçesine ek protokolün hazırlanmış olması gerekmektedir.

Boşanma İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Boşanma davası için gerekli evraklar genel olarak şöyle sıralanabilir;

 • Boşanma dava dilekçesi,
 • Avukat aracılığıyla açılacaksa vekâletname,
 • Kimlik veya kimlik yerine geçecek belge,
 • Anlaşmalı boşanma ise dava dilekçesine ek protokol,
 • Dava dilekçesindeki iddiaları destekler delil niteliğindeki belgeler ve her türlü diğer deliller.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerden birinin veya ikisinin birlikte dava dilekçesi ile mahkemeye başvurmaları gerekmektedir. Dava dilekçesine ek anlaştıkları hususları gösterir protokolün de bulunması gerekmektedir. Eşlerin duruşmada birlikte bulunması ve boşanmak istediklerini bizzat kendileri tarafından mahkeme huzurunda beyan edilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma İçin Nereye Başvurulur

Anlaşmalı boşanma davası için yetkili Aile mahkemesine dava dilekçesi ile ve dava dilekçesine ek boşanma protokolü ile başvurunun yapılması gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası eşlerden birinin boşanmayı istemesi ancak diğer eşin boşanmayı istememesi durumlarınca açılabileceği gibi boşanmanın sonuçları üzerinde anlaşamamaları durumunda çekişmeli olarak boşanma talebinde bulunabilmektedirler. Kimi zaman malvarlığı ile ilgili olabileceği gibi varsa çocukların velayeti konusunda hemfikir olmadıkları için açılmaktadır.

Çekişmeli boşanma davasının sebepleri şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğinin temelden sarsılması, zina, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranışlar, haysiyetsiz hayat sürme ve terktir. Saydığımız bu sebeplerden biri veya birkaçının bulunması durumunda çekişmeli boşanma davası açılabilecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası eşlerden biri tarafında yetkili Aile Mahkemesine dava dilekçesi ile başvurmasıyla açılır. Çekişmeli boşanma davası açmak için değer eşin rızası aranmaz.

Çekişmeli Boşanma Kaç Celsede Biter?

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanmaya göre daha uzun sürmektedir. Her ne kadar Adalet Bakanlığı tarafından hedef süre olarak 300 gün gösterilse de mahkemelerin iş yoğunluğuna göre 1 – 2 yıl kadar sürmektedir. Yaklaşık 6 – 7 celse kadar sürmektedir.

Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Babaya Verilir?

Çocuğun velayetinin anneye verilmesi gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Boşanmaya karar veren mahkeme çocuğun üstün menfaatini gözeterek velayeti anne veya babaya verebilir.

Velayet Değiştirilmesi Davası

Velayetin değiştirilmesi davası velayetin kendisine verilmiş olan anne veya babanın durumunun değişmesi nedeniyle çocuğun velayetinin diğer eşe verilmesine ilişkin açılan davadır. Burada üstün tutulan çocuğun menfaatidir.

Türk Medeni kanununda yer alan durumun değişmesi madde 183’te açıkça düzenlenmiştir.

Durumun Değişmesi Madde 183;

Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması hâlinde hâkim, re’sen veya ana ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır.

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanmada maddi tazminat mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma sebebi ile zarara uğrayan kusursuz veya daha az kusurlu taraf kusurlu eşten uygun bir maddi tazminat isteyebilir.

Boşanma davasında manevi tazminat boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer eşten manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Boşanmada Tazminat Nasıl Talep Edilir?

Boşanmada tazminat dava dilekçesiyle istenebilir. Davalı eşte cevap dilekçesinde ya da karşı dava dilekçesinde tazminat talep edebilir.

Boşanma dava dilekçesinde talep edilmeyen maddi ve manevi tazminat boşanma davsaı devam ederken veya dava sonuçlandıktan sonra açılacak bir dava ile talep edilebilecektir.

Boşanmada Tazminat Miktar Nasıl Belirlenir?

Maddi ve manevi tazminat miktarı belirlenirken mahkeme öncelikle tarafların talep ettikleri ile bağlıdır. Mahkeme miktarı belirlerken eşlerin kusur oranı, sosyo ekonomik durumları, gelir ve giderlerini araştırır. Daha sonra talep edilen miktarı ve diğer araştırmaları göz önünde tutarak uygun bir miktara hükmeder. Manevi tazminat miktarı belirlenirken eşe yapılan saldırı, aile birliği ve bütünlüğüne yapılan saldıralar da göz önünde bulundurulur.

Yurtdışında Verilen Boşanma Kararlarının Tanıma ve Tenfizi

Yurtdışında verilen boşanma kararının Türkiye de geçerli olabilmesi için açılan davaya boşanmanın tanınması denilmektedir.

Boşanma davasına ek olarak icra edilmesi gereken bir hüküm varsa velayete ilişkin ya da mal varlığına ilişkin, nafaka gibi bu durumda tenfiz davası açmak gerekmektedir.

Tanıma veya tenfiz davası açılabilmesi için öncelikle yabancı ülkede kesinleşmiş bir mahkeme kararının varlığı gerekmektedir. Tanınacak veya tenfiz edilecek ülke ile Türkiye arasında karşılılık söz konusu olmalıdır yani Türkiye de verilmiş olan bir mahkeme kararının da o ülke mahkemeleri tarafından tanınıp tenfiz edilebiliyor olması gerekmektedir.

Boşanma Avukatının Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Çalışacağınız Avukatın şartlarına göre değişiklik göstermekle birlikte Avukatlık Kanununda avukatlık ücretinin peşin ödenmesi öngörülmüştür. Uygulamada da genelde peşin olarak alınır. Dava sonunda davayı kaybeden tarafın, diğer taraf avukatına ödeyeceği vekalet ücreti ise dava sonunda ödenmektedir.

Boşanma Avukatının Görevi Ne Zaman Sona Erer?

Boşanma avukatının görevi boşanmaya ilişkin açılan davanın kesinleşmesi, tarafların hak ve borçlarının belirlenmesi ile sona erer.

Ekin Hukuk Bürosu olarak usul ve yasalara hakim olan aile hukuku avukatlarımız ile davalarınızı takip edebilir ve hak kaybı yaşamanızın önüne geçebilirsiniz.

Boşanmak İçin Avukat Parası Ne Kadar?

Tavsiye edilen ücret anlaşmalı boşanmalar için 25.000 Türk Lirası artı KDV’dir. Bu ücretin tavsiye edilen ücret olduğu unutulmamalıdır. Masraflar da bu ücrete dahil değildir.

Boşanmak İçin Ne Kadar Para Lazım?

Avukatlık ücreti ve dava masrafları göz önünde tutulduğunda minimum tutar 35-40 Bin TL para gerekmektedir.

Boşanma Davasını Kim Açarsa Avantajlı Olur?

Boşanma davasının kimin açtığının bir önemi bulunmamaktadır. Önemli olan eşlerin kendi haklılığını mahkeme önünde ispatlayabilmeleridir. Haklılığın ispatı da davanın önce veya sonra açılmasıyla ilgili değildir.

Hangi Hallerde Boşanma Olmaz?

Eşlerin ayrılık talebiyle mahkemeye başvurmaları halinde mahkeme boşanmaya hükmedemez. Kanunda sayılan özel veya genel boşanma sebeplerinin bulunmaması durumunda da mahkeme tarafından boşanmaya hükmedilmeyecektir.

Kadın Boşanmak İstemezse Ne Olur?

Kadın veya erkeğin boşanmak istememesi durumunda boşanma davası çekişmeli boşanma davası olarak devam edecek olup mahkeme davacının sebeplerini yerinde görürse boşanmaya hükmedecektir.

Boşanmak İçin Nasıl Bir Yol İzlemeliyim?

Boşanma süreci teknik ve bir o kadar da zorlu bir süreç olduğundan dolayı hak kayıpları yaşamanız çok muhtemeldir. Bu sebeple sürecin hızlı ilerlemesi ve istediğiniz sonucu elde edebilmeniz için ilk olarak alanında Uzman bir Boşanma Avukatına danışmanızı tavsiye ederiz.

En Hızlı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

En hızlı boşanma davası Avukat aracılığıyla açılan anlaşmalı boşanma davasıdır.
Başa dön tuşu