Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku, tüketicinin haklarını Üretici, aracı veya satıcı firmaya karşı koruyan ve günümüzde hızla güncellenen bir hukuk dalıdır. Tüketici hakları hukukunun amacı tüketicinin korunmasıdır. Alışverişin kapsamının her geçen gün geliştiği günümüzde tüketici yaptığı hukuki işlemlerde sıklıkla yanılabilmekte ve hak kayıplarına uğrayabilmektedir. Bu hak kayıplarını önleyebilmek için Ekin Hukuk Bürosunda verilen bazıları şunlardır;

 • Tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvuru yapılması
 • Tüketici mahkemesinde dava açılması
 • Tüketiciler lehine Rekabet Kuruluna başvuru yapılması
 • Tüketiciler lehine Reklam Kuruluna başvuru yapılması
 • Ayıplı mal, ayıplı hizmetten doğan ihtilafların çözülmesi
 • Devre tatillerden doğan ihtilafların çözülmesi
 • Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözülmesi
 • Garantili mallardan doğan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması
 • Mesafeli satış sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözülmesi
 • Kredi kartı sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözülmesi
 • Taksitle satış sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözülmesi ve cayma hakkının kullanılması

Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku tüketicilerin ekonomik çıkarlarını, sağlık ve güvenliklerini koruyan, zararlarını karşılayan düzenlemeler içeren hukuk dalıdır.

Tüketici hukuku ayıplı, hasarlı mal ve hizmet sunulması halinde satıcı ve tüketici arasında uzlaşma sağlanamadığı takdirde uygulanacak yasal prosedürü içeren hukuk dalıdır.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda yer alan “Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.” hükmü ile tüketici hukukunun amacı açıkça anlatılmaktadır.

Başa dön tuşu