Vergi ve İdare Hukuku

İdarenin amacı halkın yararını sistemli ve eksiksiz bir şekilde sağlamaktır. İdare hukuku bireylerin hak ve hürriyetlerinin korunmasını ve devletin güvencesi altına alınmasını sağlar.

İdare hukuku, kamu idaresinin birçok alanında uygulanmaktadır. Güvenlik, sağlık, maliye, ulaştırma, ekonomi, eğitim idarenin sorumluluk alanlarının sadece bir kısmını oluşturmakta olup hukuk ile çevrelenmiştir. Bu alanlardaki düzenin oluşturulması ve ihtilafların çözümü idare hukuku ile sağlanmakta olup hukuk sistemimizde bu hukuki sorunlar idari yargıda çözülmektedir.

Bu bölümde, idarenin kuruluş ve işleyişine ilişkin kamu hukuku kurallarından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda düzenlenen idari yargıya konu dava türlerinden, idarenin işlemlerinin iptalini amaçlayan iptal davalarından ve idarenin işlem ve eylemlerinden doğan zararların tazmini amacı ile açılan tam yargı davalarından bahsedilecek olup idare hukukuna dair fikir edinmeniz sağlanacaktır.

Başa dön tuşu