İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

Devlet, hâkimiyet hakkını kullanarak halka verdiği hizmeti güçlendirmek amacıyla vatandaşlardan vergi alır. Bu sebeple devlet ve birey arasında hukuki bir ilişki oluşur. Devlet ve birey arasında doğan vergi ilişkisinden kaynaklı hak ve ödevlere uygun hareket edilmemesi halinde oluşabilecek ceza ve uyuşmazlıkları inceleyen kamu hukuku dalına vergi hukuku denir.

Ekin Hukuk Bürosu, devlet ve birey arasındaki vergi ilişkisine dayanan hukuki uyuşmazlıkların çözülmesini sağlar. İşbu hizmetimiz kapsamında aşağıdaki konularda hizmet vermekteyiz;

  • Vergi hukuku iptal ve tam yargı davaları
  • Vergilerden doğan ihtilafların, hesap hatalarının, vergilendirme hatalarının düzeltilmesi
  • Sahte fatura düzenleme veya kullanma suçlarından kaynaklanan ceza davalarını takip etmek
  • Vergiden doğan ödeme emrine ve ihtiyati hacze itiraz
  • Vergi cezası, vergi tarhına karşı iptal davası

İdare, devletin görevlerini yerine getirmek için ve gelişmesine fayda sağlamak için oluşturulan örgüttür. İdare hukukunun amacı devlet ve halk arasındaki ilişkiyi düzenlemek ve dengeyi Anayasadan aldığı güç ile sağlamaktır.

Hukuk sistemimizde idare hukukunun uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklar idari yargıda çözümlenir. İnsanların idare karşısında hak kaybına uğramaması için idareye karşı bireylerin haklarının korunması amacıyla hukuk büromuzda hizmet verilmektedir.

Hukuk büromuzun idare hukuku alanında hizmet vermekte olup idare hukukundan doğan hizmetlerimiz kısaca şunlardır;

  • Hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerin iptali davaları
  • Tam yargı davaları
  • Devletin özel mülkiyetindeki taşınmazlar için düzenlenen ecri misil düzeltme ihbarnamesinin iptali davaları
  • Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları
  • Belediyelerin vermiş olduğu cezalara karşı açılan iptal davaları
Başa dön tuşu