Gümrük ve Dış Ticaret Hukuku

Gümrük; “bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşyalar üzerinden alınan vergi ya da bir ülkeye giren veya o ülkeden çıkan mal ve eşyalar üzerinden alınan vergi demektir.” Gümrük hukuku, ülkeye giren ve ülkeden çıkacak olan malların kontrol ve denetimini düzenleyen hukuk dalıdır.

Dış ticarete ilişkin bütün iş ve işlemler Gümrük Kanunu ile düzenleme altına alınmıştır. Gümrük Kanunu’nda gümrük yükümlülüğüne sebep olan durumlar, para cezaları ve transit rejimine ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Gümrük Kanunu ve dış ticaret ilişkilerinden doğan sorunların çözümünde hukuki yardım sağlayan kişiye gümrük ve dış ticaret avukatı denir. Gümrük ve dış ticaret avukatının hukuk bilgisinin her zaman dinamik ve güncel olması bu hukuk dalında başarı için büyük önem arz etmektedir.

Başa dön tuşu