Gümrük ve Dış Ticaret Hukuku

Dış Ticaret Nedir? Dış Ticaret Çeşitleri Nelerdir?

Dış ticaret, bağımsız ülkeler arasında gerçekleştirilen mal ve hizmet ticaretine denilmektedir.

Dış ticaret ile amaç, ekonomik olarak kar elde etmektir. Zira her türlü ticaretin amacı kar elde etmek olup ülkeler bu mal ve hizmet hareketlerinin sonucunda ekonomileri olumsuz yönde etkilemesini amaçlamaktadır.

Dış Ticaret Çeşitleri Nelerdir?

Dış ticaret çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Normal ticaret,
  • Bağlı ticaret,
  • Sınır ticareti,
  • Serbest bölge ticareti.

Normal Ticaret Nedir?

Normal ticaret, bir ülkenin dış ticaret ve kambiyo rejimleri çerçevesinde yaptığı ticarettir.

Normal ticaret, serbest döviz ile yapılmakta olup mevzuat ile özel bir düzenlemesi bulunmayan ticarettir.

Normal Ticaret Nedir?
Normal Ticaret Nedir?

Bağlı Ticaret Nedir?

Bağlı ticaret, iki ülke arasında ticari sözleşme gereğince yapılan ticarettir.

Bağlı ticarette ihracatçı ülke, ithalatçı ülkeden ihracat bedeli için döviz dışında bir mal veya hizmet talep eder.

Bağlı ticarette, karşıdan mal alınabilmesi için diğer ülkenin de eşdeğer bir mal veya hizmet alması şartı söz konusudur.

Bağlı ticarette; yapılan bir satış işlemi, bir satın alma işlemi ile birbirine bağlanmıştır.

Sınır Ticareti (Border Trade) Nedir?

Sınır ticareti, komşu iki ülke arasındaki anlaşmalar gereğince yapılan ticarettir. Sınır ticaretinde her iki ülkenin sınır ve kıyı bölgelerine yakın yerleşim yerleri kapsam içerisindedir.

Sınır ticaretinde, normal dış ticaret işlemlerinde aranan şartlar azaltılmaktadır.

Sınır ticareti, ülkelerin yüksek nakliye giderlerinden kurtulma amacıyla söz konusu olmaktadır.

Limanlar arasında gerçekleştirilen sınır ticaretine Kıyı Ticareti (Off-Shore Trade) denilmektedir.

Serbest Bölge Ticareti (Free Zone Trade) Nedir?

Serbest bölge ticareti, serbest bölgeler arasında gerçekleştirilen ticarettir.

Serbest bölgeler, bir ülkenin sınırları içerinde olup gümrük sınırları dışında kalan ve ülkedeki mevzuatın kısmen veya tamamen dışında tutulan bölgelerdir.

Dış Ticaret İşlemleri, geniş bir mevzuata sahip olan ve kapsamlı bir konudur. Her türlü dış ticaret ve gümrük işlemlerinize ilişkin hukuki destek almak için Ekin Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Av. Ennur GÜVEN & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu