Bilişim Suçları Hukuku

Teknolojinin gelişimi ve bu teknolojiye erişimin kolaylığı sebebiyle bilişim hukuku, gelişmekte ve sürekli güncel tutulması gerekmektedir. Bilişim sistemleri kullanılarak yani bilgisayar, tablet, telefon, ATM, pos makinesi kullanmak gibi yollara başvurularak gerçekleştirilen eylemler bilişim hukuku kapsamına girebilmektedir.

Bilişim hukukunda amaç, gelişen teknoloji ile birlikte toplum içerisinde yer alan şahısların bu yol kullanılarak zarara uğramasının engellenmesidir. Bilim suçu 5237 sayılı kanunun 243 ve 246 maddeleri arasında düzenlenmiş olan suçlardır. Her suç kendi içerisinde farklı unsurlara ve yaptırımlara bağlıdır.  Bilişim suçlarının mağdurları genellikle bilinçsiz kullanıcılar ile ekonomi alanında yaygındır. Bilişim hukuku kapsamında:

  • Bilişim Sistemine Girme Suçu,
  • Sistemi Engelleme, Bozmak, Verileri Yok Etmek veya Değiştirmek Suçu,
  • Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu,
  • Yasak Cihaz veya Programlar,
  • Marka ihlalleri,
  • Yasadışı Yayınlar,
  • Çocuk pornografisi,
  • Hack işlemleri,
  • Bilişim sistemleri yoluyla sahtecilik, dolandırıcılık, organ ticareti, fuhuş, tehdit, hakaret gibi birçok konu yer almaktadır.

Teknolojinin hızlı gelişimi karşısında yeni işlemler ve yeni suçlar gelişebilmekte ve bu yüzden bu konudaki hukuki bilgilerin güncelliğinin korunması oldukça önemlidir.

Başa dön tuşu