Bilişim Suçları Hukuku

Sosyal Medya Yasası

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren Kanuna ile birlikte 5187 sayılı Basın Kanunu ile diğer kanunlarda birtakım önemli değişiklikler meydana gelmiştir. İnternet haber siteleri ile basın kartına ilişkin konular önceden bir hukuki dayanağa olmamakla birlikte bu kanun ile yasal zemine kavuşturuldu.

Bunun yanında radyo, televizyon, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeli, basın kartı düzenlenmesi bakımından süreli yayın çalışanları gibi değerlendirilecektir.

Yalan Habere Karşı 1 Yıldan 3 Yıla Kadar Hapis Cezası

31987 sayılı Resmi Gazetede en önemli değişiklik kanunun 29. Maddesi ile yapılmıştır. Söz konusu madde ile birlikte 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa 217. Maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. Genel olarak cezanın amacı, daha önceden suç işlemiş olan bireylerin yeniden suç işlemelerini engellemek ve suç işleme eğiliminde olan bireyleri bu davranışı gerçekleştirmekten caydırmaktır.

Bu yaklaşım, cezalandırmanın önde gelen temel amacının caydırıcılık olduğunu göstermektedir. ‘Halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçu’ olarak adlandırılan suçun oluşması için ise; yayılan haber gerçek değilse, ülkenin güvenliği ve kamu sağlığını ilgilendiriyorsa, halk arasında korku, panik ve endişe oluşturma kastı varsa, kamu barışını bozmaya yönelik ve aleni ise şeklinde 5 şart aranıyor.

Madde 217/A

1. Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlılğı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 

2. Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.

Zarar Görenlerin Düzeltme ve Cevap Yazısı

Basın Kanunun 14. Maddesine bir ekleme yapılarak, yalan haberi yayanlara bir yükümlülük yüklenmiştir. Eklenen fıkra ile birlikte internet haber sitelerinde zarar gören kişinin düzeltme ve cevap yazısı, sorumlu müdür tarafından düzeltme yapılmaksızın, yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç bir gün içinde ilgili yayının yer aldığı sayfada yayımlamak zorundadır.

Çoğu zaman yalan haber içeren haberler erişime engelleniyor ve içerik siteden kaldırılıyor. Bu hallerde ise zarar görenin düzeltme ve cevap metni yayının yapıldığı internet sitesinden ilk 24 saat ana sayfada olmak üzere bir hafta süreyle yayımlanır.

Zarar Görenlerin Düzeltme ve Cevap Yazısı

Zorunlu Bilgiler Sitelerde Yer Almak Zorundadır

İnternet haber siteleri yayımlanan kanun ile birlikte hukuki zemine kavuşturuldu. Çoğu internet haber sitelerinde, özellikle yalan haber niteliğinde haber yayımlayan sitelerde, künye kısmı yer almıyordu. Söz konusu kanunun 3. Maddesine göre, internet haber sitelerinde, faaliyet gösterdiği iş yeri adresi, ticaret unvanı, elektronik posta adresi, iletişim telefonu ve elektronik tebligat adresi ile yer sağlayıcısının adı ve adresi kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve iletişim başlığı altında bulundurulur.

Özellikle gerçek dışı haber yayımlayan internet sitelerinde bu bilgilere yer verilmiyordu. Eklenen fıkra ile birlikte artık internet haber siteleri yukarıda sayılan bilgilere yer vermek zorundadır. Ayrıca bir içerik ilk kez sunulmaya başlandığı tarih ile sonraki güncelleme tarihleri, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilecek.

Faaliyet Gösteren İnternet Haber Siteleri

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet gösteren internet haber siteleri hakkında bu kanunun uygulanıp uygulanmayacağı da açıklığa kavuşturulmuştur. Önceden faaliyet gösteren internet haber siteleri de, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yeni gelen yükümlülükleri yerine getirmek zorunda olacaktır.

İçerik Kaldırma Kararı

Bir içerik için verilen kaldırma kararı, içeriğin her site ve platformdan kaldırılması için yeterli olacaktır. Kişilik hakkının zedelenmesi şikayeti ile mahkemeye başvuru yapıp içeriğin kaldırılması talebinde bulunan ve talebi mahkemece kabul edilen kişiler diğer siteler için başvuru yaptığında mevcut karar bu adresler için de uygulanacaktır. Dolayısıyla her site için ayrı karar çıkarılması gerekmeyecektir.

“Sosyal Medya Yasası” Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Kanunda belirtilen bentler hariç bütün hükümler Resmi Gazetete’nin yayım tarihi ile birlikte yürürlüğe girmiştir.

Madde 39

Bu Kanunun;

a) 20 nci, 21 inci, 22 nci, 25 inci, 26 ncı ve 27 ncı maddeleri ile 28 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri hariç diğer bentleri 01/04/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Tüm dava ve dosyalarınız için Bizimle İletişime Geçiniz!


Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Mehmet Can CİVAN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu