Spor Hukuku

Spor Hukuku dar veya geniş biçimde yorumlanabilir. Dar anlamda; faaliyetleri düzenler, spor kuruluşlarının ve yarışmaların kurumsallığını sağlar ayrıca spor dünyasını yönetir. Geniş anlamda spor hukuku ise spor aracılığı ile oluşan ilişkileri ve bu ilişkilerde rol alan gerçek ve tüzel, kamu ve özel kişilerinin karşılaştıkları durumları düzenler ve sorunlarını çözümler.

Teknolojinin gelişmesi ile spor faaliyetlerindeki etkileşim ve spor ilişkileri artmış olup bu da spordaki ekonomik gücün artmasını sağlamıştır. Spor sosyal yaşama ve fiziksel hayata katkıda bulunan bir aktivite olmanın yanı sıra günümüzde spordaki ilişkiler arttıkça yeni bir ticari alan olarak varlık göstermeye başlamıştır. Sporda; sporcular, kulüpler ve federasyonlar arasında ilişkiler vardır. Spor Hukuku; bazen ilişkilerin kurulma aşamasında bazen de ilişkiler kurulduktan sonra ortaya çıkan uyuşmazlıklara hukukun genel ilkeleri ile bağdaşan aynı zamanda ulusal ve uluslararası hukuk normlarına uygun bir şekilde ilişkileri düzenleyen ve sorunları çözen hukukun bir dalı olarak günümüzde rol almaya başlamıştır.

Sporun evrensel bir aktivite olmasından dolayı spor hukukunu oluşturan kuralların ve kavramların en temel özelliği ise evrensel olmalarıdır. Spor Hukuku’nun pozitif birincil kaynaklarını Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) Olimpik Şartı, Uluslararası Spor Federasyonlarının (ISF) Statüleri ve çıkardıkları diğer talimatlar oluşturur. İkincil kaynakları ise Ulusal Olimpiyat Komiteleri (NOC) İle Ulusal Spor Federasyonlarının tüzük ve talimatlarıdır. Birinci kaynaklar devletlerin coğrafi sınırlarından ve sınırlamalarından etkilenmeksizin uygulanmaktadır yani evrenseldir. Nitelikleri itibariyle “sınırlar ötesi hukuk – transnational’’ olarak da adlandırıldıklarını görebilirsiniz. Spor Hukuku’nun oluşumunda birincil ve ikincil kaynaklara ek olarak Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) usul hükümlerini içeren Kod’u ve İçtihatları ile Dünya Anti Doping Ajansı’nın (WADA) “Kod” (Wada Code) ‘u ve uygulamaları da vardır.

Ekin Hukuk Bürosu Spor Hukukuna dair sözleşmelerin hazırlanması (yayın, sponsorluk, reklam, bilet, sporcu, teknik insan, sporcu temsilcileri ve spor kulüpleri arasında yapılan transfer, sporcu, menajerlik sözleşmeleri vb) aşamasında, spor federasyonları, mevzuat ve uygulamalar hakkında hukuki danışmanlık verir. Spor Hukukundan doğabilecek; sporcu, oyuncu temsilcileri, teknik insan, spor kulüpleri, federasyonlar ve federasyon birlikleri arasında meydana gelen bütün hukuki uyuşmazlıkların çözüm sürecinde taraflar, ulusal ve uluslararası sportif yargı mercilerinde alanında uzman avukatlarımız tarafından temsil edilmektedir.

Başa dön tuşu