Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras hukuku, miras bırakanın ölümü halinde intikale elverişli mallarının mirasçılarına geçişini düzenleyen kuralların bütünüdür. Bu kuralların uygulama alanı bulabilmesi için gerçek kişi ölmüş olmalıdır.

Miras hukuku kapsamında avukatlar birçok dava çeşidiyle ilgilenmektedir. Bunlardan bazıları;

 • Mirasçılık belgesi alınması,
 • Vasiyetname hazırlanması
 • Terekenin tespitine ilişkin dava açılması ve davanın takibi
 • Tenkis davasının açılması ve takibi
 • Mirasçılık belgesinin iptali için dava açılması
 • Vasiyetnamenin iptali için dava açılması
 • Ortaklığın giderilmesi davası açılması
 • Reddi miras davasının açılması ve takip edilmesi
 • Muris muvazaasına ilişkin tapu iptal-tescil davası açılması ve takibi
 • Mirasta denkleştirme davası açılması ve takibi
 • Mirasçılıktan çıkarma işlemi ve takibi
Başa dön tuşu