Emlak ve Gayrimenkul Hukuku

 • Emlak ve gayrimenkul hukuku, borçlar hukuku ve eşya hukukunun günlük hayatta en sık karşımıza çıkan görünümleridir. Temel konusu anayasa ile güvence altına alınmış olan mülkiyet hakkıdır. İnsanlık tarihinden bu yana mevcut olan barınma ihtiyacının günümüzde yatırıma dönüşmüş olması ile şekillenmiştir.
 • Tapu iptali ve tescil davaları,
 • Muris muvazaası, mirastan mal kaçırma davaları,
 • Kamulaştırma davaları,
 • Yabancıların taşınmaz edinme sürecinde danışmanlık desteği,
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması, yürütülmesi, sonlandırılması,
 • Boşanma sürecinde taşınmazların paylaşımı,
 • İhale, açık artırma gibi çeşitli satış işlemlerinin takibi,
 • Ortaklığın giderilmesi davaları,
 • Müdahalenin meni ve el atmanın önlenmesi davaları,
 • İntifa, irtifak gibi ayni hakların tesisi ve terkini konuları,
 • Kiralayan- kiraya veren arasındaki uyuşmazlıklar emlak ve gayrimenkul hukukunun konusunu oluşturur.

Emlak ve gayrimenkul hukuku eşya hukukunun bir alt dalı olarak nitelendirilebilecek olup malikler, kiracılar, yapı finansman kuruluşları arasındaki ilişkileri konu alır. Kamulaştırma, izale-i şüyu, şufa, miras hukukundan doğan tapu iptali, tapu iptali ve tescil, taşınmaz alım- satım, kira, kentsel dönüşüm, taşınmazlara ilişkin ayni hakların tesisi ve koruması gibi konuları kapsar. Ülkemizde inşaat ve yapı sektörünün canlı ve dinamik oluşu, kişilerin yatırımlarını taşınmaz mal edinme şeklinde gerçekleştiriyor oluşu bu alanın hızlı bir şekilde gelişmesine neden olmuştur.

Emlak ve gayrimenkul hukuku bu alanda meydana gelen uyuşmazlıkların çözümünü ve hak kayıplarının önüne geçmeyi amaçlar. Gayrimenkul taşınmaz anlamına gelmekle birlikte Türk Medeni Kanunu’nun tasnifine göre;

 • Araziler,
 • Tapuda ayrı sayfalarda kaydı bulunan bağımsız ve sürekli haklar,

Kat mülkiyeti kütüğüne tescilli bağımsız bölümler taşınmaz olarak adlandırılmaktadır. Araziler, tapuda ayrı sayfalarda kaydı bulunan bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne tescilli bölümler bu hukuk dalının konusunu oluşturmaktadır.

Muris muvazaası, tapu iptali ve tescil davaları, satış ve kira sözleşmeleri, ortaklığın giderilmesi davaları, şufa davaları, kamulaştırma ve kentsel dönüşüm davaları, el atmanın önlenmesi davaları, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri bu alanın konusuna dahildir.

Taşınmaz devirleri, projelerin hukuka uygunluk denetimleri, kiralama işlemleri, taşınmazların yönetimi gibi bu alana dahil işlemler dikkat ve özen gerektiren hukuki işlemler olup gayrimenkul ve emlak hukuku uzmanlığını gerektirmektedir.

Başa dön tuşu