Emlak ve Gayrimenkul Hukuku

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı üstlendiği irade beyanıdır.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi Türk Borçlar Kanunu 352. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; “- Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.” 

Tahliye Taahhütnamesi ile Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Türk Borçlar Kanunu 352. Maddesi uyarınca tahliye taahhüdü tarihi geldiği halde kiracı çıkmazsa; kiraya veren 1 ay içinde icraya başvurarak veya dava açarak sözleşmeyi sona erdirebilir. Yani burada kiraya verene seçimlik hak tanınmıştır. Kiraya veren icra iflas kanunu hükümleri çerçevesinde tahliye edebilir. Bunun yanında tahliye davası açarak da sözleşmeyi sona erdirebilir. Bir aylık süre ise tahliye taahhüdünde belirlenen tarihten itibaren başlamaktadır. 

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Hazırlanır?

Tahliye taahhütnamesi bütün geçerlilik şartlarını taşımalıdır. Aksi takdirde geçersiz olacaktır. Yazılı olmalı, taşınmaz bilgileri ve tahliye tarihi açık bir şekilde yer almalıdır. Bunun yanında tarafların ad-soyadları, T.C kimlik numaraları, adresleri açıkça yer almalıdır.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tarih: …

Kiralanan Taşınmaz Adres: …

Tahliye Tarihi: …

Kiracı Adı- Soyadı-TC: …

Kiraya Veren Adı-Soyadı-TC: …

Yukarıda bilgileri verilen taşınmazda halen kiracı olarak kalmaktayım. Belirtilen tarihte işbu taşınmazı kayıtsız şartsız, zarar vermeden tahliye edeceğimi, aksi durumda bütün icra ve dava masraflarının ferileri ile birlikte ödeyeceğimi taahhüt ediyorum.

İmzalar

Tahliye Taahhütnamesi ile Tahliye Ne Kadar Sürer?

Tahliye taahhütnamesi mevcut olsa dahi kiracı taşınmazı tahliye etmeyebilir. Bu durumda tahliye davası açılabilir veya icra yolu ile tahliye talep edilebilir. Tahliye davası açılması durumunda -kesinlik bulunmamak kaydıyla- ortalama 1-3 yıl arası sürmektedir. İcra takibi başlatılması durumunda ise tamamen kiracının takibe itiraz etmesi, itirazın iptali davası açılması gibi sebeplere göre değişmektedir. Ancak asgari süre tebliğden itibaren 7 gün (takibin kesinleşme süresi) ve diğer durumlarda ise 1 yıla kadar uzayabilmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları

Türk Borçlar Kanunu 352. maddesine göre tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartları şunlardır:

  • Kiralananın teslim edilmesinden sonra imzalanmalıdır.
  • Tahliye taahhütnamesi kiracı tarafından veya yetkilendirdiği kişi tarafından yapılmalıdır.
  • Tahliye tarihi belirli olmalıdır.
  • Taahhüt yazılı olarak yapılmalıdır.

 Tahliye Taahhütnamesinde Cezai Şart Geçerli Olur mu?

Tahliye taahhütnamesine irade serbestisi ilkesi gereği cezai şart kararlaştırılabilir. Ancak belirlenen tutar fahiş miktara ulaşmamalıdır. Aksi takdirde belirlenen cezai şart yazılmamış sayılır. Fahiş yazılan cezai şart, tahliye taahhüdünün geçerliliğini etkilemez, yalnızca yazılmamış sayılır.

Tahliye Taahhütnamesi İptal Edilebilir mi?

Tahliye taahhütnamesinin iptali her zaman mümkündür. Ancak bunun için tarafların iradelerinin bu yönde uyuşması gerekmektedir. Bunun dışında irade sakatlığı hallerinin birinin mevcut olması durumunda iptal edilebilir. Örneğin aldatma, korkutma veya yanılma hali varsa 1 yıllık süre içinde iptal edilebilir. Bu süre hak düşürücü süredir.

Tahliye Taahhütnamesi İptal Edilebilir Mi?

Tahliye Taahhütnamesine İtiraz

Tahliye taahhütnamesinin geçersiz olduğunu iddia eden taraf her zaman taahhütnameye itiraz edebilir. Senede karşı senet ile ispat yükümlülüğü burada geçerli olmayacaktır. Taraflar her türlü delil ile taahhütnameye itiraz edebilmektedir.

Birden Fazla Kiracının Olması Durumunda Tahliye Taahhütnamesi

Birden fazla kiracının olduğu durumlarda tüm kiracılar zorunlu dava arkadaşı konumundadır. Bu bakımdan tahliye taahhüdünün yalnızca biri veya birkaçı ile yapılması yeterli değildir. Taahhütname bütün kiracıları kapsayacak şekilde yapılmalıdır. Aksi takdirde tahliye edilemeyecektir.

 Tahliye Taahhütnamesi ile Alt Kiracı Çıkarılabilir mi?

Türk Borçlar Kanunu 322. Maddesi hükmü gereği asıl kiracıya karşı ileri sürülebilen haklar alt kiracıya karşı da ileri sürülebilir. Bu hüküm dikkate alındığında, tahliye hususunda verilen kararın alt kiracıya karşı da ileri sürülebileceği açıkça anlaşılmaktadır.

Tahliye Taahhütnamesinde Görevli ve Yetkili Mahkeme

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu‘ndaki hükümler uyarınca ilamsız icra yolu izlenerek açılacak tahliye davasında görevli mahkeme icra mahkemesi olacaktır. Bunun dışında kiraya ilişkin olduğundan tahliye davalarında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Ancak bu yetki kesin yetki değildir.

Tahliye Taahhütnamesinde Hak Düşürücü Zamanaşımı Süresi ve Diğer Dikkat Edilmesi Gereken Süreler

Tahliye taahhütnamesinde belirlenen tahliye tarihinde itibaren 1 ay içerisinde bu hak kullanılmazsa kira sözleşmesi 1 yıl süre ile uzatılmış sayılır. Bu bakımdan 1 aylık sürenin kaçırılmaması çok önemlidir. Ayrıca tahliye taahhütnamesinin irade sakatlığından ötürü iptal etmek isteyen taraf ise 1 yıllık hak düşürücü süre içerisinde talepte bulunmalıdır.  

Tahliye Taahhütnamesinde Avukatın Önemi

Tahliye taahhütnamesinde belirlenen sürenin kaçırılması 1 yıllık uzama dönemine sebep olduğundan avukat ile çalışılması önemlidir. Bunun yanında taahhütnamesinin geçerlilik şartlarını taşıması gerektiğinden taahhütname düzenlenirken avukattan yardım almak önemlidir. Taahhütname düzenleme, icra takibi yoluyla tahliye ettirme veya tahliye davası açma aşamasında güncel ve uzman avukatlarımız ile çalışmak için Ekin Hukuk Bürosu iletişime geçebilirsiniz.

Zehra ATASEVER

Tahliye Taahhütnamesi ile Kiracı Çıkarılabilir Mi?

Evet, tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartlarını taşıması ve sürelere uyulması durumunda tahliye edilebilir.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Geçerli Olur?

Tahliye taahhütnamesinin;
• Kiralananın teslim edilmesinden sonra imzalanması,
• Tahliye taahhütnamesi kiracı tarafından veya yetkilendirdiği kişi tarafından yapılması,
• Tahliye tarihinin belirli olması,
• Taahhüt yazılı olması Unsurlarını taşıması durumunda geçerli olacaktır.

Tahliye Taahhütnamesine Tarih Yazılır Mı?

Evet, kira sözleşmesinden sonra taahhütnamenin yapıldığına ilişkin kanıt olması adına düzenlenme tarihi bulunmalıdır. Bunun yanında tahliye edilmesi istenen tarihin de açık bir şekilde yer alması zorunludur.

Tahliye Taahhütnamesi Noter Onaylı Olmak Zorunda Mı?

Hayır, noter onaylı olmak zorunda değildir. Ancak ispat açısından noter onaylı olması kolaylık sağlamaktadır.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu