Aile (Boşanma) Hukuku

Aile, insanın tabii bulunduğu en küçük topluluktur. Diğer topluluklar ise ailenin gelişmesi ve büyümesiyle ortaya çıkmıştır. İnsan topluluğunun temeli olması sebebiyle aile sosyolojik gelişimin her alanında var olmaktadır.

Aile hukuku, aile ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Aile ilişkisi kavramı doğumla başlayan ve ölüme kadar devam eden bir ilişkidir. Bu durumda çocuk ister evlilik içi ister evlilik dışı bir ilişkiden doğsun anne ve babasıyla çocuk arasında hukuki ilişki mevcuttur.

Tüm hukuk alanları gibi aile hukuku da temelini Anayasa’dan almaktadır. Anayasa’nın 41. maddesine göre; “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.” Böylece Anayasa bu maddeyle ailenin Türk hukukundaki önemini ortaya koymuştur.

Aile hukukunun özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir;

  • Aile hukukunda bireylerin kurabileceği ilişkiler kanunda sınırlı sayıda sayılmıştır.
  • Aile hukuku büyük ölçüde emredici kurallarla düzenlenmiştir.
  • Aile hukuku çocukları ve zayıfları korumayı amaçlamaktadır.
  • Aile hukuku toplumun temeli olduğundan devletin müdahalesi altındadır.
  • Aile hukukundaki ilişkiler belirli şekillere bağlıdır.

Aile hukukunun uğraştığı en temel konulardan biri evlilik olup, evliliğin nasıl kurulduğu, hangi hükümlere tabi olacağı, evliliğin nasıl sona ereceği aile hukukunun sorunlarındandır. İkinci grup sorun ise evlilik içinde veya evlilik dışında doğan çocuğun annesi-babası ve diğer hısımlarıyla ilişkilerinin düzenlenmesindeki soybağı sorunudur. Ayrıca aile hukuku küçükler ve korumaya ihtiyacı olan erginlerin de devlet kontrolünde korunmasını yani vesayet ilişkisini de düzenler.

Aile hukukunun içinde düzenleme bulan konular ise şu şekildedir; nişanlılık, evlilik, evlilikte mal rejimleri, hısımlık ve soybağı, boşanma, vesayet ve kayyımlık.

Evlilik birliği aile hukukunun temel konusu olup evlenme ile kurulan evlilik birliği ölüm, iptal veya boşanma ile sona erer. Evlilik birliği süresince bazı kişisel ve mali yükümlülükler söz konusu olup bu yükümlülükler de aile hukuku kapsamında incelenmektedir.

Başa dön tuşu