Aile (Boşanma) Hukuku

Aile, insanın tabii bulunduğu en küçük topluluktur. Diğer topluluklar ise ailenin gelişmesi ve büyümesiyle ortaya çıkmıştır. İnsan topluluğunun temeli olması sebebiyle aile sosyolojik gelişimin her alanında var olmaktadır.

Aile hukuku, aile ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Aile ilişkisi kavramı doğumla başlayan ve ölüme kadar devam eden bir ilişkidir. Bu durumda çocuk ister evlilik içi ister evlilik dışı bir ilişkiden doğsun anne ve babasıyla çocuk arasında hukuki ilişki mevcuttur.

Tüm hukuk alanları gibi aile hukuku da temelini Anayasa’dan almaktadır. Anayasa’nın 41. maddesine göre; “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.” Böylece Anayasa bu maddeyle ailenin Türk hukukundaki önemini ortaya koymuştur.

Aile hukukunun özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir;

 • Aile hukukunda bireylerin kurabileceği ilişkiler kanunda sınırlı sayıda sayılmıştır.
 • Aile hukuku büyük ölçüde emredici kurallarla düzenlenmiştir.
 • Aile hukuku çocukları ve zayıfları korumayı amaçlamaktadır.
 • Aile hukuku toplumun temeli olduğundan devletin müdahalesi altındadır.
 • Aile hukukundaki ilişkiler belirli şekillere bağlıdır.

Aile hukukunun uğraştığı en temel konulardan biri evlilik olup, evliliğin nasıl kurulduğu, hangi hükümlere tabi olacağı, evliliğin nasıl sona ereceği aile hukukunun sorunlarındandır. İkinci grup sorun ise evlilik içinde veya evlilik dışında doğan çocuğun annesi-babası ve diğer hısımlarıyla ilişkilerinin düzenlenmesindeki soybağı sorunudur. Ayrıca aile hukuku küçükler ve korumaya ihtiyacı olan erginlerin de devlet kontrolünde korunmasını yani vesayet ilişkisini de düzenler.

Aile hukukunun içinde düzenleme bulan konular ise şu şekildedir; nişanlılık, evlilik, evlilikte mal rejimleri, hısımlık ve soybağı, boşanma, vesayet ve kayyımlık.

Evlilik birliği aile hukukunun temel konusu olup evlenme ile kurulan evlilik birliği ölüm, iptal veya boşanma ile sona erer. Evlilik birliği süresince bazı kişisel ve mali yükümlülükler söz konusu olup bu yükümlülükler de aile hukuku kapsamında incelenmektedir.

 • İddet Müddeti Nedir?

  İddet Müddeti Nedir?

  İddet müddeti, hukukumuzda boşanan kadının yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken süreyi ifade etmektedir. Bekleme Süresi (İddet Müddeti) Eşlerin boşanmasının ardından…

  Devamını Oku »
 • Boşanma Davasında Tanıklık

  Boşanma Davasında Tanıklık

  Tanık, uyuşmazlık konusu olay hakkında gördüğü, duyduğu ve bildiği şeyleri mahkeme huzurunda anlatan kişidir. Boşanma davalarında da tanık beyanları büyük…

  Devamını Oku »
 • İştirak Nafakası Nedir

  İştirak Nafakası (Çocuk İçin Nafaka) Nedir?

  İştirak nafakası, tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve yardım nafakası olmak üzere dört adet nafaka türü vardır. Bunlardan İştirak Nafakası (Çocuk…

  Devamını Oku »
 • Boşanma Davasında Yemin Teklif Edilebilirmi

  Boşanma Davasında Yemin Teklif Edilebilir Mi?

  Boşanma davaları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre görülmektedir. Her ne kadar Hukuk…

  Devamını Oku »
 • Boşanma sebepleri

  Boşanma Sebepleri

  Eşe Karşı Sen Erkek Misin? Sözü Boşanma Sebebidir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kadının eşine hakaretler içeren “it, köpek” sözlerini ve…

  Devamını Oku »
 • Mal rejimi ve evlilik sözleşmesi

  Mal Rejimi (Evlilik) Sözleşmesi

  4722 Sayılı Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girmeden önce eşler mal ayrılığı rejimine tabi iken 01/01/2002 tarihinde Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe…

  Devamını Oku »
 • boşanmada mal paylaşımı

  Boşanmada Mal Paylaşımı

  Mutlu bir yuva ümidiyle kurulan aile kurumunun her zaman mutlu sonla bitmediği açık bir gerçek olup artan boşanma sayıları da düşünüldüğünde evlilik…

  Devamını Oku »
 • Çocuğun soyadı değiştirilebilir mi?

  Çocuğun Soyadı Değiştirilebilir mi?

  Evlilik İçerisinde Doğan Çocuğun Soyadı Evlilik birliği içerisinde doğan çocukların soyadı Türk Medeni Kanunun 321 Maddesi gereğince ailenin soyadı olacaktır. Buradaki…

  Devamını Oku »
 • evlat edinmenin şartları

  Evlat Edinme

  Evlat edinme, Türk Medeni Kanunu’nun 305-320 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Soy bağı kurmaya yarayan yollardan biri olan evlat edinme diğer yollardan…

  Devamını Oku »
 • uzaklaştırma ve koruma tedbir kararı

  Uzaklaştırma Kararı ve Koruma Tedbiri

  6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Yönelik Kanuna Göre Uzaklaştırma Kararı ve Koruma Tedbiri Ülkemizde son yıllarda…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu