İş Hukuku

İş hukukunun konusunu işverenler, bu işverenlere bağımlı olarak çalışan işçiler ve bunlar arasındaki iş ilişkisi oluşturur.

Bireysel iş ilişkisi, işçi ile işveren arasında kurulan ve işçiye iş görme borcu, işverene de ücret ödeme borcu yükleyen hukuki ilişkidir. İş ilişkisinde işçinin işverene göre daha zayıf konumda olması İş Hukukunun doğmasının ve gelişmesine neden olmuştur.

İşçinin işverene ekonomik (ücret) ve kişisel (işverenin emir ve otoritesiyle bağlı olması) olarak bağımlı olması, işçinin işverene karşı korunması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.   Çaba ve emek işçi ediminin konusu olduğu için işçinin korunması iş hukukunun en önemli amacıdır. Diğer tüm hukuk dallarında olduğu gibi nihai amaç toplum yararıdır.

İş hukukunun konusunu;

 • İş sözleşmeleri ve şirket iç tüzüklerini düzenlemek,
 • İş Kanunu’nun uygulanmasına yönelik hukuki destek sağlamak,
 • İş Sağlığı ve güvenliği konusunda işveren ve işçilere destek sağlamak,
 • İşçilik alacakları,
 • İşe iade davaları,
 • Sendikal ilişkiler,
 • İşçi- işveren uyuşmazlıkları,
 • İş kazalarının sebep olduğu hukuki sorunlar oluşturmaktadır.

İş Hukukunun Özellikleri:

1- İşverene göre zayıf konumda olan işçinin korunması öncelikli amaçtır.

2- Herhangi bir belirsizlik durumunda işçi lehine yorum ilkesi uygulanır.

3- İşçiler, sendikalar bünyesinde yönetime katılabilir.

4- Özel hukuka ait özellikler taşısa da bünyesinde devlet müdahalesini barındırdığı için karma hukuk niteliğindedir.

 • kıdem tazminatı şartları

  Kıdem Tazminatı Şartları

  Çalışma hakkı, Anayasa md.48 ve devamında güvence altına alınmıştır. Bu hakkın sonucu olarak da iş sözleşmesi; iş ilişkisini, işçi ve…

  Devamını Oku »
 • Mobing türleri ve mobing nasıl ispatlanır

  Mobbing Nasıl İspatlanır, Türleri?

  Mobbing, çalışan bireyi pasifleştirmek, yıldırmak gibi amaçlar için aşağılama, dışlama, önemsememek gibi bilerek ve belirli bir şekilde yapılan baskıcı yönetim…

  Devamını Oku »
 • iş kazası nedir

  İş Kazası Nedir?

  Bizim hukukumuzda iş sağlığı ve güvenliğinin tanımını 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Madde 3/1-g) “ İşyerinde veya işin yürütümü…

  Devamını Oku »
 • mobbing nedir psikolojik taciz

  Mobbing Nedir? Psikolojik Taciz

  Mobbing, İşçinin korunması hususunda sık sık gündeme gelen meselelerden biri de psikolojik taciz yani mobbingdir. Ülkemizde mobbing iddiası fazladır fakat gerçek…

  Devamını Oku »
 • Aval nedir kime denir?

  Aval Nedir?

  Senette imzası bulunanlara karşı mali açıdan bir güvensizlik mevcutsa senedi devralacak kişi ek bir teminat isteyebilir. Senette ismi yazılı kişi…

  Devamını Oku »
 • işverenin eşit davranma ve ayrım yapmama yükümlülüğü

  İşverenin Eşit Davranma ve Ayrım Yapmama Yükümlülüğü

  Eşit davranma yükümlülüğü işverenin iş akdinden doğan borçlarından biridir. Temelinde adalet ve hakkaniyet düşüncesi yatar. Anayasa’nın 10. maddesinde “Herkes, dil, ırk,…

  Devamını Oku »
 • işçilik alacaklarında zaman aşımı

  İşçilik Alacaklarında Zaman Aşımı

  4857 Sayılı İş Kanununda düzenlenmiş işçilik alacakları işçinin çalışmasının ve emeğinin karşılığı olan parasal değerdir. İşçi ve işveren arasında imzalanan…

  Devamını Oku »
 • iş hukukunda ücret

  İş Hukukunda Ücret

  Ücret Nedir? Anayasa madde 55/1’ e göre ücret emeğin karşılığıdır. 4857 Sayılı İş Kanunu madde 32’ye baktığımız zaman ise “genel…

  Devamını Oku »
 • bayramda işçi çalıştırmanın ücreti ve cezası

  Bayramda İşçi Çalıştırmak

  Bu günlerde işçilerimiz açısından merak edilen konulardan biri de ulusal bayram ve genel günlerinde çalıştırılıp çalıştırılamayacağı, bu günlerde çalışıyor ise…

  Devamını Oku »
 • dedikodu yapmak işten çıkış sebebi mi

  Dedikodu Yapmak İşten Çıkış Sebebi Midir?

  İş sözleşmesi işçi ve işveren arasında imzalanan ve karşılıklı borç doğuran bir sözleşmedir. 4857 Sayılı İş Kanununa göre iş sözleşmesi…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu