Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku;

Markalaşmanın ve ticari faaliyetlerin gelişmesi ile birlikte fikri ve sınaî hakların varlığı hususunda yaşanan uyuşmazlıklar artmaktadır. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku, ekonomik bir değer taşıyan ve fikri emek barındıran hususları kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu hususta:

 • Marka, patent ve endüstriyel tasarımın uluslararası kapsamda araştırılması,
 • Marka ve patent başvuruları,
 • Telif hakları,
 • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi,
 • Birleşme ve devralma işlemlerinin takibi ve söz konusu sürecin yürütülmesi,
 • Lisans sözleşmeleri
 • Fikri ve Sınai haklar kapsamında yer alan dava işlemlerinin takibi gibi birçok hizmet verilmektedir.

Fikri mülkiyet hakları; telif hakları ve sınai haklar ayrımını barındırmaktadır. Telif hakları içerisinde edebiyat eserleri, musiki eserler, güzel sanatlar eserleri, sinema eserleri yer almaktadır. Sınai haklar içerisinde ise patent ve marka, tasarım gibi haklar yer almaktadır.

Telif hakları kavramı birçok hususu barındırmakta ve günümüzde de gelişimini devam ettirmektedir. Bu hususta patentler, faydalı modeller, tasarımlar, coğrafi işaretler, gen teknolojisi, veri tabanları gibi birçok farklı durum yer almaktadır. Telif haklarının doğumu, eserin meydana gelmesi ile başlamaktadır. Bu hakkın doğumu için herhangi bir tescil ve bildirim işlemine gerek duyulmamaktadır, kendiliğinden doğmaktadır. Patent ve marka, faydalı model, tasarım gibi sınai mülkiyet kategorisinde yer alan hususlar ise Türk Patent Kurumu’nda tescil ettirilmelidir.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında kalan bir işlem veyahut uyuşmazlık yaşamanız halinde tarafımızla iletişime geçerek söz konusu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayabilirsiniz.

Fikri mülkiyet hukuku, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olarak ikiye ayrılmakta olup bu hukuk dalının amacı fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçılarının, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcılarının ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir.

Sınai mülkiyet hukukunun amacı ise marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır.

Fikri Mülkiyet Hukuku


Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Nedir?

Fikri ve sınai mülkiyet hukuku; marka, telif hakları, endüstriyel tasarımlar, patent hakları, coğrafi işaretler gibi hususlarla ilgili uyuşmazlıkları çözümleyen hukuk dalıdır.

Ayrıca fikri ve sınai mülkiyet hukuku, ekonomik değere sahip fikri emek ürünlerin koruyan bir hukuk dalıdır. Fikri mülkiyet hakları telif hakları ve sınai haklar olarak ikiye ayrılabildiğinden fikri ve sınai mülkiyet hukukunun konusunu da telif hakları ve sınai haklar oluşturmaktadır.         

Fikri Mülkiyet Hukuku Hangi Alandır?

Fikri mülkiyet hukuku, hukukun diğer alanlarından farklı ve kendisine özgü niteliklere sahip bir hukuk dalıdır. Fikri mülkiyet hukuku özel hukukun dallarından biri olsa da klasik hukuk mantığıyla bu alandaki hukuki problemlerin ve uyuşmazlıkların çözümü mümkün değildir. Bu nedenle fikri mülkiyet hukuku alanında çözüme kavuşturulması gereken bir uyuşmazlık veya hukuki sorun olması halinde uzman bir avukat aracılığıyla sürecin takip edilmesi gerekmektedir.

Fikri Mülkiyet Özel Hukuk Mu?

Kamu gücüne ve otoritesine sahip olan çeşitli kuruluşların bu otoriteye tabi şahıslarla veya birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk kuralları kamu hukukunu; insanların ve insanların oluşturduğu toplulukların kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları ise özel hukuku oluşturmaktadır. Fikri mülkiyet hukukunun kamu gücü ve otoritesi ile bağlantısı bulunmadığından özel hukuk dallarından biri olarak da sınıflandırılmaktadır.

Fikri Mülkiyet Nelerdir?

 Fikri mülkiyet hakları; telif hakları ve sınai haklardır. Telif hakları ise kendi içerisinde;

 • İlim-edebiyat eserleri,
 • Musiki eserleri,
 • Güzel sanat eserleri,
 • Sinema eserleri olarak ayrılmaktadır.

Sınai mülkiyet hakları ise kendi içerisinde;

 • Marka,
 • Patent,
 • Tasarım gibi hakları kapsamaktadır. Sonuç olarak telif hakları, patentler, faydalı modeller, markalar, tasarımlar, coğrafi işaretler, yeni bitki işaretleri, entegre devre topografyaları buluşlar fikri mülkiyet hukuku koruması kapsamındadır.
Başa dön tuşu