Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Markalaşmanın ve ticari faaliyetlerin gelişmesi ile birlikte fikri ve sınaî hakların varlığı hususunda yaşanan uyuşmazlıklar artmaktadır. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku, ekonomik bir değer taşıyan ve fikri emek barındıran hususları kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu hususta:

  • Marka, patent ve endüstriyel tasarımın uluslararası kapsamda araştırılması,
  • Marka ve patent başvuruları,
  • Telif hakları,
  • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi,
  • Birleşme ve devralma işlemlerinin takibi ve söz konusu sürecin yürütülmesi,
  • Lisans sözleşmeleri
  • Fikri ve Sınai haklar kapsamında yer alan dava işlemlerinin takibi gibi birçok hizmet verilmektedir.

Fikri mülkiyet hakları; telif hakları ve sınai haklar ayrımını barındırmaktadır. Telif hakları içerisinde edebiyat eserleri, musiki eserler, güzel sanatlar eserleri, sinema eserleri yer almaktadır. Sınai haklar içerisinde ise patent ve marka, tasarım gibi haklar yer almaktadır.

Telif hakları kavramı birçok hususu barındırmakta ve günümüzde de gelişimini devam ettirmektedir. Bu hususta patentler, faydalı modeller, tasarımlar, coğrafi işaretler, gen teknolojisi, veri tabanları gibi birçok farklı durum yer almaktadır. Telif haklarının doğumu, eserin meydana gelmesi ile başlamaktadır. Bu hakkın doğumu için herhangi bir tescil ve bildirim işlemine gerek duyulmamaktadır, kendiliğinden doğmaktadır. Patent ve marka, faydalı model, tasarım gibi sınai mülkiyet kategorisinde yer alan hususlar ise Türk Patent Kurumu’nda tescil ettirilmelidir.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında kalan bir işlem veyahut uyuşmazlık yaşamanız halinde tarafımızla iletişime geçerek söz konusu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayabilirsiniz.

Başa dön tuşu