Ceza Avukatı

Ceza hukuku kısaca, kanunlarda yer alan düzenlemelere istinaden kişilerin uğramış oldukları haksızlıkları ya da kanunlara aykırı olarak gerçekleştirilen eylemleri yaptırıma bağlayan hukuk dalıdır. Ceza hukuku, bir kamu hukuku dalıdır.

Ceza Hukuku kapsamına giren bazı kanunları şu şekilde sayabiliriz:

 • Türk Ceza Kanunu,
 • Ceza Muhakemesi Kanunu,
 • Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,
 • Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun,
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,
 • Terörle Mücadele Kanunu.

Bahsedilen kanunlara istinaden adli yargı makamlarınca gerekli inceleme ve araştırmalar yapılarak kanuna aykırı eylemler cezalandırılır. Ceza hukukuna ilişkin yargılama yapacak makamlar şunlardır:

 • Ağır Ceza Mahkemesi,
 • Asliye Ceza Mahkemesi,
 • Sulh Ceza Mahkemesi,
 • Çocuk Mahkemesi,
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,
 • İcra Ceza Mahkemesi,
 • Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi,
 • Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri,
 • Yargıtay Ceza Daireleri.

Ceza Avukatı Kimdir?

Ceza avukatı; bir suçun mağduruna vekil sıfatıyla veya bir suçun failine müdafi sıfatıyla hizmet veren avukattır.

Ceza hukuku kapsamına giren davalar, herhangi bir hak kaybına uğranılmaması için ceza hukuku avukatı olarak uzmanlaşmış avukatlar tarafından takip edilmelidir.

Her ne kadar avukatlık yaparken bir hukuk dalının avukatı olarak uzmanlaşmak söz konusu olmasa da halk arasında ceza hukuku davaları ile ilgilenmekte olan avukatlara “ceza avukatı” denilmektedir.

Ceza yargılaması sürecinde arama, el koyma, yakalama, gözaltı, tutuklama gibi birçok koruma tedbiri söz konusu olabilmektedir. Re’sen takip edilecek suçlar bakımından ceza zamanaşımı sürecinin geçmiş olması hariç olmak üzere, suçun ilgili kurum tarafından öğrenilmesi ile soruşturma aşamasına geçilir ve ardından yeterli delil ve şüphenin oluşması halinde kişi hakkında iddianame düzenlenerek kovuşturma aşaması başlatılır. Takibi şikâyete bağlı suçlarda ise failin ve fiilin öğrenilmesinin ardından yasal süre içerisinde şikâyette bulunulması halinde ilgili işlemler başlayacaktır.

Kişi özgürlüğünün ve mağdurun hakları söz konusu olacağından ceza avukatı tarafından davanın titizlikle ve hassasiyetle takip edilmesi gerekmektedir.

Ceza Avukatının Görevleri Nelerdir?

Ceza avukatının görevleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Müvekkilinin etkili bir şekilde savunmasını yapmak ve müvekkilini hukuki olarak korumak,
 • Müvekkilini hakları konusunda bilgilendirmek,
 • Müvekkiline ve yakınlarına yapılacak yargılama süreci hakkında bilgi vermek,
 • Delillerin toplanması hususunda ilgili makamlara beyanlarını sunmak,
 • Delillerin değerlendirmesi aşamasında gerekli açıklamalarda bulunmak,
 • Mahkeme tarafından aleyhe bir karar verilmesi halinde söz konusu karara ilişkin olarak itirazlarını gerçekleştirmek ve kanun yollarına başvurmak.

Ceza Avukatının Görevleri Nelerdir

Ağır Ceza Avukatı Nedir? Ağır Ceza Avukatı Kime Denir?

Ülkemizde ceza davalarına bakmakla görevli mahkemeler, suçun vasfına ve ceza miktarına bağlıdır. Halk arasında ceza mahkemelerinin, yaygın olarak, asliye ceza mahkemeleri ve ağır ceza mahkemelerinden oluştuğu kabul edilmektedir.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası, cezası 10 yılı aşan suçlar ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmektedir. Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlar:

 • Kasten Adam Öldürme,
 • Yağma,
 • İrtikap,
 • Resmi Belgede Sahtecilik,
 • Nitelikli Dolandırıcılık,
 • Hileli İflas,
 • Zimmet,
 • Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332’nci maddeler hariç),
 • Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren suçlar.

Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren davalara bakan avukatlara halk arasında “ağır ceza avukatı” denilmektedir.

Ceza Avukatı Ücretleri Ne Kadardır?

Her yıl Resmi Gazete’de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmaktadır. Avukatların ücretsiz veya asgari ücret tarifesinin altında dava alması ve danışmanlık yapması Avukatlık Kanunu uyarınca disiplin cezası gerektiren bir suçtur.

2022 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre;

 • Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 1.550,00 TL,
 • Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 5.100,00 TL,
 • Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 10.250,00 TL,
 • Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 5.100,00 TL,
 • Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 10.250,00 TL

öngörülmüştür. Söz konusu ücretler asgari miktarı belirlemekte olup avukatın tecrübesi ve hukuki donanımı ile ceza davasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilecektir.

Ceza Avukatı Seçerken Neye Dikkat Edilmelidir?

Ceza hukuku davaları, oldukça tecrübe ve bilgi gerektirmektedir. Ceza davalarında temsil etmesi için bir avukatla anlaşırken ceza avukatının şu özellikleri taşımasına ayrıca dikkat edilmelidir:

 • Hukuki yönden gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalıdır,
 • Tecrübeli olmalıdır,
 • Sorumluluk sahibi olmalıdır,
 • İletişim ve diksiyon konusunda gelişmiş olmalıdır,
 • Güncel gelişmeleri ve yüksek mahkeme kararlarını sürekli olarak takip etmelidir,
 • Delillerin toplanması ve değerlendirilmesi aşamalarında aktif rol almalıdır.

Savcılık soruşturmaları, asliye ceza mahkemesi davaları, ağır ceza mahkemesi davaları, tutuklama, adli kontrol, el koyma, infazın ertelenmesi, kesinleşmiş hükümlere karşı olağanüstü yasa yollarına başvurma gibi birçok hizmet bu kapsamda yer almaktadır.

Büromuzda yalnızca Ceza dosyaları ile ilgilenmekte olan ve bu hususta uzmanlaşmış Ceza Departmanı bulunmakta olup emniyet veya jandarma ifade sürecinden üst mahkemelerde verilen kesin hükümlere kadar her aşamada bireylerin ceza dosyalarına hizmet verilmektedir.

Ceza yargılaması içerisinde şüpheli, sanık, müşteki/şikâyetçi, zarar gören, malen sorumlu veyahut katılan olmanız halinde dosyanızı ceza avukatı ile takip etmelisiniz. Hukuki sürecin her aşamasında herhangi bir hak kaybına uğramamanız için tarafımızla iletişime geçerek uzman avukat kadromuz ile süreci takip edebilirsiniz.

Başa dön tuşu