Ceza Hukuku – Ceza Avukatı

Ceza Hukuku

Bir suçun mağduruna vekil sıfatıyla veya bir suçun failine müdafii sıfatıyla verilen hizmettir. Savcılık soruşturmaları, asliye ceza mahkemesi davaları, ağır ceza mahkemesi davaları, tutuklama, adli kontrol, el koyma, infazın ertelenmesi, kesinleşmiş hükümlere karşı olağanüstü yasa yollarına başvurma gibi birçok hizmet bu kapsamda yer almaktadır. Büromuzda yalnızca Ceza dosyalarına bakan “Ceza Departmanı” bulunmakta olup emniyet veya jandarma ifade sürecinden üst mahkemelerde verilen kesin hükümlere kadar her aşamada bireylerin ceza dosyalarına hizmet verilmektedir.

Ceza hukuku alanına giren davalar, herhangi bir hak kaybına uğranılmaması için bu alanda uzmanlaşmış avukatlar ile takip edilmesi gereken bir süreçtir. Ceza yargılaması sürecinde arama, el koyma, yakalama, gözaltı, tutuklama gibi birçok koruma tedbiri söz konusu olabilmektedir. Re’sen takip edilecek suçlar bakımından ceza zamanaşımı sürecinin geçmiş olması hariç olmak üzere, suçun ilgili kurum tarafından öğrenilmesi ile soruşturma aşamasına geçilir ve ardından yeterli delil ve şüphenin oluşması halinde kişi hakkında iddianame düzenlenerek kovuşturma aşaması başlatılır. Takibi şikâyete bağlı suçlarda ise failin ve fiilin öğrenilmesinin ardından yasal süre içerisinde şikâyette bulunulması halinde ilgili işlemler başlayacaktır.

Ceza hukuku kapsamına giren bazı kanunlardan söz etmek gerekirse;

 • Türk Ceza Kanunu,
 • Ceza Muhakemesi Kanunu,
 • Ceza ve Güvenli Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,
 • Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun,
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,
 • Terörle Mücadele Kanunu ceza mahkemelerinde yargılaması yapılan suçları kapsamaktadır.

Ceza hukuku kapsamına giren konular hakkında yargılama yapacak makamlar ise;

 • Ağır Ceza Mahkemesi,
 • Asliye Ceza Mahkemesi,
 • Çocuk Mahkemesi,
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,
 • İcra Ceza Mahkemesi,
 • Fikri Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi,
 • Bölge Adliye Ceza Daireleri,
 • Yargıtay Ceza Daireleri’dir.

Ceza yargılaması içerisinde şüpheli, sanık, müşteki/şikâyetçi, zarar gören, malen sorumlu veyahut katılan olmanız halinde söz konusu hukuki sürecin her aşamasında herhangi bir hak kaybına uğramamanız için tarafımızla iletişime geçerek uzman avukat kadromuz ile süreci takip edebilirsiniz.

Başa dön tuşu