Yabancılar ve Türk Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, Türkiye’deki bulunan yabancıların haklarını korumayı amaçlayan hukuk dalıdır. İkamet ve seyahatleri izinleri, çalışma izinleri, evlilik işlemleri, vatandaşlığın kazanılması gibi durumlarda hukuki yardımlarda bulunur. Yabancılar hukuku ve vatandaşlık hukuku kapsamına en çok hukuki yardım talep edilen hususlar şu şekilde sıralanabilecektir;

  • Yabancıların ikamet izni alabilmesi için başvuru yapılması ve sürecin takip edilmesi
  • Yabancıların çalışma izni alabilmesi için başvuruların yapılması ve bu başvurunun takip edilmesi
  • Yabancılara uygulanan mevzuat hakkında hukuki danışmanlık sunulması
  • Yabancıların Türk Vatandaşlığı kazanması ve kanunda aranan koşulların gerçekleşmesi halinde kurumlara başvuruların yapılması ve başvurunun takibinin yapılması
  • Yabancıların haklarının ihlali halinde bu ihlallere ilişkin davaların açılması ve bu davaların takibinin yapılması
  • Yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinmesi hakkında kanuni şartlar hakkında danışmanlık hizmetleri sunulması.
  • Yabancıların evlenmesi hakkında hukuki danışmanlık sunulması
  • Yabancıların boşanma dava sürecinin takip edilmesi
  • Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi
  • Yabancıların miras haklarının korunması

Yabancıların edinebileceği haklar; Seyahat ve ikamet hakkı, kişi dokunulmazlığı, çalışma izni, sağlık hizmetlerinden yararlanma, eğitim hak ve özgürlüğü, gayrimenkul edinme hakkı, miras hakkı, sosyal güvenlik hakkı ve daha örneklendirilebilecek birçok haktır. Yabancıların bu haklarından mahrum kalmaması için uzman bir avukata ihtiyacı bulunmaktadır. Vatandaşlık ve yabancılar hukukuna hakim olmayan bir avukattan danışmanlık alınması durumunda hak mahrumiyetlerinin ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.

Başa dön tuşu