İnfaz Hukuku

İnfaz hukuku ile ceza ve güvenlik tedbirlerinin kesinleşmesi ile ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesinden bahsedilmektedir. İnfazın başlaması için gerekli olan şartlar şu şekildedir:

  • Verilen hüküm kesinleşmiş olmalıdır.
  • İnfaz şeklinin veya infaza ilişkin kararın bir hakim tarafından karar bağlanmış olması gerekir.
  • İnfazın derhal başlaması gerekmektedir.
  • İnfazın sürekli olması gerekmektedir.

Cumhuriyet Savcıları, verilmiş olan kesinleşmiş hükmün usule ve yasaya uygun olup olmadığını inceleyecek son mercidir. Cumhuriyet Savcısı tarafından verilmiş olan hükümde herhangi bir kanuna aykırılığın görülmesi halinde kanun yollarına başvurarak bu hükmün düzeltilmesi gerekecektir. Sadece Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından olağanüstü itiraz yasa yoluna, Adalet Bakanlığının talebi ile veyahut bazı durumlarda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kanun yararına bozma yasa yoluna, kanunda belirtilen sebeplerin varlığı halinde de yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulabilecektir.

Başa dön tuşu