Dış Ticaret ve Gümrük Hukuku

Deniz Hukuku Nedir?

Deniz Hukuku, Deniz ve Okyanus sularının kullanımı konusundaki uyuşmazlıkları inceleyen Uluslararası hukuk dalıdır. Deniz hukuku; Deniz Kamu Hukuku ve Deniz Özel Hukuku olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Deniz Hukuku özetle; devletlerin karasularını, kıta sahanlığını ve münhasır egemenlik alanlarını belirleyen ve bu alanlardan yararlanmalarını sağlayan hukuk dalıdır.

Deniz Avukatı Nedir?

Deniz avukatı; deniz hukukundan doğan dava ve takiplerde, deniz ceza hukukundan kaynaklanan davalarda, gemi siciline ilişkin işlemlerde, gemi ve deniz vasıtasıyla taşınılan yükün zararına ilişkin tespit ve tazminat davalarında hukuki hizmet vermektedir.

Deniz Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Deniz Hukuku Avukatının iş kapsamı geniştir. Bu işlere örnek olarak;

 • Şirketlere deniz hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda danışmanlık vermek,
 • Navlun sözleşmesi hazırlamak,
 • Navlun sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda çözüm sağlamak,
 • Kısacası deniz hukukundan kaynaklana tüm uyuşmazlıkların çözümünde hukuki destek sağlamak verilebilir.

Deniz Ticareti Avukatı Nedir, Ne İş Yapar?

Deniz hukukunun kollarından biri olan Deniz Özel Hukukunun alt dalı olarak Deniz üzerinden gerçekleştirilen ticari faaliyetlere ilişkin uyuşmazlıkları çözümleyen alana ise Deniz Ticareti Hukuku denilmektedir. Kısaca deniz ticareti hukuku ile ilgilenen avukatlara deniz ticareti avukatı denilmektedir.

 Deniz İş Avukatı Nedir?

Deniz iş hukuku, denizlerdeki işçi ve işveren ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile Türk Bayrağı taşıyan gemiler, bu gemilerde çalışanlar ve işverenlerin denizlerdeki durumu düzenlenmiştir. Deniz İş Kanunu; deniz ve akarsularda Türk Bayraklı ve 100 ile 100 gros tonilatodan daha büyük gemilerde hizmet akdi ile çalışan gemi adamlarına ve işverenlerine uygulanır. Deniz İş avukatı ise Deniz kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmeliklerce söz konusu gemilerde çalışan işçi ve işverenler arasındaki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturur.

 Gümrük; “bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşyalar üzerinden alınan vergi ve bu verginin alınması ile uğraşan devlet kuruluşunu” ifade eder.

Gümrük hukuku ülkeye giren malların denetimi, dışarıya gönderilecek olan malların kontrolüne dair düzenlemeleri inceleyen hukuk dalıdır. Dış ticarete ilişkin bütün hususlar bu düzenlemelere tabidir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile bu alana ilişkin terimler, gümrük yükümlülüğüne neden olan haller, transit rejimi ve para cezaları düzenlenmiştir.

Gümrük ve dış ticaret avukatı, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde kişilerin karşılaşabilecekleri hukuki sorunların çözümünde yardımcı olur, sorun yaşanmaması adına önleyici hukuk hizmeti sağlar.

Gümrük ve dış ticaret avukatı farklı ülke şirketleri arasında doğabilecek sorunların çözümünde hukuki destek sağlar. Gümrük Kanunu, dış ticaret hukuku gibi konularda her zaman güncel bilgi ve birikime sahip olmalıdır.

Gümrük Hukuku

Gümrük Avukatı

Gümrük avukatı, genel olarak Gümrük Kanunu ve dış ticaret ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlık ve hukuki sorunlarla ilgilenen avukata denir. Esas olarak avukat her alanda dava ve işleri takip edebilmekle beraber bazı avukatlar gümrük hukuku gibi tek bir alanda uzmanlaşmayı tercih edebilmektedirler.

Gümrük Kanunu Nedir?

Gümrük Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemek amacıyla düzenlenmiş 4458 sayılı Kanundur. Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar. Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dâhildir.

Türk Gümrük Hukuku Nedir?

Türk gümrük hukuku, başta 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatla belirlenmiş hukuk alanını ifade eder. Türk gümrük hukuku esasında Türkiye toprakları, kara suları, iç suları ve hava sahasından oluşan Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde iş ve işlemlerin düzen içinde yürütülmesini amaçlar.

Gümrük Avukatı Kime Nedir?

Gümrük avukatı, gümrük mevzuatına hakim, dış ticaret ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlık ve hukuki sorunlarla ilgilenen avukata denir. Her avukat gümrük hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklara bakabilir ancak gümrük hukuku özel uzmanlık gerektiren bir alan olduğu için bu konuda uzmanlaşmış bir avukattan danışmanlık hizmeti almak faydalı olacaktır.

Dış Ticaret ve Gümrük Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Dış ticaret ve gümrük hukuku avukatı, gümrük hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda hukuki yardım ve danışmanlık yapar. Gümrük alanında oluşabilecek sorunlarla alakalı üretici, ithalatçı ve ihracatçı şirketlerin davalarını takibini yapar. Gümrük hukuku kapsamında gümrük vergileri, uluslararası taşımacılık ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ceza ve yaptırımlar konusundaki uyuşmazlıkların çözümünü sağlar.

Dış Ticaret ve Gümrük Hukuku Hizmet Kapsamı

 • Uluslararası alım ve satımlar
 • Bayilik, imtiyaz ve acentelik sözleşmeleri
 • Finansman teknikleri
 • Gümrük işlemlerinin yapılması
 • Kredi anlaşmalarının sağlanması
 • Sözleşmelerin istenen dilde hazırlanması
 • Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri
 • Leasing ve factoring sözleşmeleri
 • Yurtdışı yatırım danışmanlığı
 • Banka teminat mektupları
 • Ödeme ve teslim şekilleri

Gümrük Hukuku ile İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gümrük hukuku, birçok mevzuatı ilgilendiren, karmaşık ve özel uzmanlık alanı gerektiren bir hukuk alanıdır. Hem ulusal hem de uluslararası hukuku ilgilendirmektedir. Vergi hukuku, ticaret hukuku, deniz hukuku, ceza hukuku gibi birçok hukuk dalıyla iç içedir. Bu sebeple hukuki sorunları doğru tespit edip hangi hukuk kuralının uygulanacağını tespit etmek oldukça önemlidir.

Türk Gümrük Hukuku Nedir?

Türk gümrük hukuku, başta 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatla belirlenmiş hukuk alanını ifade eder. Türk gümrük hukuku esasında Türkiye toprakları, kara suları, iç suları ve hava sahasından oluşan Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde iş ve işlemlerin düzen içinde yürütülmesini amaçlar.
Başa dön tuşu