Dış Ticaret ve Gümrük Avukatı

Gümrük Hukuku, Dış Ticaret Avukatı ve Gümrük Avukatı Hakkında Kapsamlı İçeriğimizi sizler için hazırladık. Tüm avukatlık hizmetleriniz için bizimle iletişime geçiniz.

Gümrük Avukatı Nedir?

Gümrük avukatı, genel olarak Gümrük Kanunu ve dış ticaret ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlık ve hukuki sorunlarla ilgilenen avukata denir. Gümrük hukuku alanından birçok uyuşmazlık söz konusu olmaktadır.

Esas olarak avukat her alanda dava ve işleri takip edebilmekle beraber bazı avukatlar gümrük hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Ekin Hukuk Bürosu olarak gümrük hukuku alanında uzmanlaşmış Avukatlarımız ile gümrük ve dış ticarete ilişkin hukuki sorunlarınız için iletişime geçiniz.

Gümrük Avukatı Ne İş Yapar?

Gümrük avukatı, ithalat ve ihracat yapan şirketlere veya bireylerin gümrüklerde karşılaştıkları hukuki sorunların çözümü noktasında hukuki yardımda bulundukları gibi gümrük işlerinin mevzuata uygun yürütülebilmesi için de müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunarlar.

Gümrüklerle ilgili temel düzenlemeyi yapan 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında oluşacak her türlü sorunun çözümü ile ilgili danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verirler.

Gümrük hukuku kapsamında gümrük vergileri, uluslararası taşımacılık ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ceza, kabahat ve diğer birçok yaptırıma ilişkin müvekkillerine çözüm yollarını sunarlar.

Gümrük Hukuku

Dış Ticaret ve Gümrük avukatları;

 • Uluslararası alım ve satımlara,
 • Bayilik, imtiyaz ve acentelik sözleşmelerine,
 • Gümrük işlemlerinin yapılmasına,
 • Leasing ve factoring sözleşmelerine ilişkin ortaya çıkan uyuşmazlıklar konusunda çözümler sunarlar.
 • Yurtdışı yatırım danışmanlığı
 • Banka teminat mektupları
 • Ödeme ve teslim şekilleri
 • Kredi anlaşmalarının sağlanması
 • Sözleşmelerin istenen dilde hazırlanmasına ilişkin danışmanlık hizmeti veriri ve diğer konularda müvekkillerine danışmanlık hizmetleri sunarlar

Gümrük Avukatı Nasıl Seçilir?

Gümrük Avukatıyla çalışmadan önce gümrükle ilgili çalışma alanınızı ve çözüm arayışında olduğunuz sorununuzu belirlemeniz gerekmektedir. Daha sonrasında alanında Uzman Gümrük Avukatı ile görüşebilir ve çalışabilirsiniz. Gümrük avukatının alanı iyi bilen, sizin sorunlarınızı anlayan ve güncel gümrük mevzuatına hakim olan bir avukat olmasına özen göstermenizi tavsiye ederiz.

Deniz Hukuku Nedir?

Deniz Hukuku, Deniz ve Okyanus sularının kullanımı konusundaki uyuşmazlıkları inceleyen Uluslararası hukuk dalıdır. Deniz hukuku; Deniz Kamu Hukuku ve Deniz Özel Hukuku olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Gümrüklere ilişkin sorunlar hem kamu hukukunun alanına hem de özel hukukun alanını kapsamaktadır.

Deniz hukuku makalemiz bakımından gümrük işlerinde dolayı önem kazanmaktadır. İthalat ve ihracatın büyük çoğunluğu deniz yoluyla yapılmaktadır. Bir gümrük avukatının aynı zamanda deniz hukukunu da bilmesi gerekmektedir.

Deniz Hukuku özetle; devletlerin karasularını yani deniz ülkesini, kıta sahanlığını ve münhasır egemenlik alanlarını belirleyen ve bu alanlardan yararlanmalarını sağlayan hukuk dalıdır.

Gümrükler devletin mal kabul ve gönderme yerleridir. Aynı şekilde ülkeye gelen gemiler de deniz yolunu kullanmak suretiyle ticari alanda ithalat ve ihracat devamlılığı sağlanmaktadır.

Deniz Hukuku Nedir

Deniz Avukatı Nedir?

Deniz avukatı; deniz hukukundan doğan dava ve takipler ile deniz ceza hukukundan kaynaklanan davalarda, gemi siciline ilişkin işlemlerde, gemi ve deniz vasıtasıyla taşınılan yükün zararına ilişkin tespit ve tazminat davalarında hukuki danışmanlık ve dava takip hizmetleri vermektedir.

Deniz Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Deniz Hukuku Avukatının iş kapsamı geniştir. Bu işlere örnek olarak;

 • Şirketlere deniz hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda danışmanlık vermek,
 • Navlun sözleşmesi hazırlamak,
 • Navlun sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda çözüm sağlamak,
 • Çatmaya ilişkin uyuşmazlıklarda,
 • Gemi tutuklamaları ve tutuklu geminin kurtarılmasına ilişkin çözümler sağlamak,
 • Kısacası deniz hukukundan kaynaklana tüm uyuşmazlıkların çözümünde hukuki destek sağlamak verilebilir.

Deniz Ticareti Avukatı Nedir, Ne İş Yapar?

Deniz hukukunun kollarından biri olan Deniz Özel Hukukunun alt dalı olarak Deniz üzerinden gerçekleştirilen ticari faaliyetlere ilişkin uyuşmazlıkları çözümleyen alana ise Deniz Ticareti Hukuku denilmektedir.

Deniz ticaret avukatı daha çok bireyler arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümünde rol almaktadır. Bireyler arasında çıkan uyuşmazlıklar nakliye, ödeme zamanı, malın teslimi tarihleri ile ilgili olabileceği gibi gümrükleme işlemlerinden kaynaklı da olabilmektedir. Deniz ticareti avukatının gümrük hukukunu da bilmesi mecburidir.

Kısaca deniz ticareti hukuku ile ilgilenen avukatlara deniz ticareti avukatı denilmektedir.

Gümrük Kanunu Nedir?

Gümrük Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemek amacıyla düzenlenmiş 4458 sayılı Kanundur.

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar. Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dâhildir.

Türk Gümrük Hukuku Nedir?

Türk gümrük hukuku, başta 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatla belirlenmiş hukuk alanını ifade eder.

Türk gümrük hukuku esasında Türkiye toprakları, kara suları, iç suları ve hava sahasından oluşan Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde iş ve işlemlerin düzen içinde yürütülmesini amaçlar.

Gümrük Hukuku ile İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gümrük hukuku, birçok mevzuatı ilgilendiren, karmaşık ve özel uzmanlık alanı gerektiren bir hukuk alanıdır. Hem ulusal hem de uluslararası hukuku ilgilendirmektedir.

Vergi hukuku, ticaret hukuku, deniz hukuku, ceza hukuku gibi birçok hukuk dalıyla iç içedir. Bu sebeple hukuki sorunları doğru tespit edip hangi hukuk kuralının uygulanacağını tespit etmek oldukça önemlidir.

Gümrük Avukatı Ne İş Yapar?

Gümrük Avukatı; ithalat, ihracat ve gümrükle ilgili her türlü diğer işlerde gümrük hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkillerine danışmanlık hizmeti verebileceği gibi vekaleten işlerini de görebilmektedir.

Avukat Gümrük Müşaviri Olabilir Mi?

Avukatlar gümrük müşaviri olamaz ancak müvekkillerini temsilen vekaleten her türlü işlemi onlar adına yürütebilirler.

Türk Gümrük Hukuku Nedir?

Temel dayanağı 4458 sayılı Gümrük Kanunu olan ve bunun yanında yürürlükte olan birçok mevzuat ile bağlı olan hukuk alanıdır.
Başa dön tuşu