Gayrimenkul Hukuku

Emlak ve gayrimenkul hukuku eşya hukukunun bir alt dalı olarak nitelendirilebilecek olup malikler, kiracılar, yapı finansman kuruluşları arasındaki ilişkileri konu alır. Kamulaştırma, izale-i şüyu, şufa, miras hukukundan doğan tapu iptali, tapu iptali ve tescil, taşınmaz alım- satım, kira, kentsel dönüşüm, taşınmazlara ilişkin ayni hakların tesisi ve koruması gibi konuları kapsar. Ülkemizde inşaat ve yapı sektörünün canlı ve dinamik oluşu, kişilerin yatırımlarını taşınmaz mal edinme şeklinde gerçekleştiriyor oluşu bu alanın hızlı bir şekilde gelişmesine neden olmuştur.

Emlak ve gayrimenkul hukuku bu alanda meydana gelen uyuşmazlıkların çözümünü ve hak kayıplarının önüne geçmeyi amaçlar. Gayrimenkul taşınmaz anlamına gelmekle birlikte Türk Medeni Kanunu’nun tasnifine göre;

Araziler,

Tapuda ayrı sayfalarda kaydı bulunan bağımsız ve sürekli haklar,

Kat mülkiyeti kütüğüne tescilli bağımsız bölümler taşınmaz olarak adlandırılmaktadır. Araziler, tapuda ayrı sayfalarda kaydı bulunan bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne tescilli bölümler bu hukuk dalının konusunu oluşturmaktadır.

Muris muvazaası, tapu iptali ve tescil davaları, satış ve kira sözleşmeleri, ortaklığın giderilmesi davaları, şufa davaları, kamulaştırma ve kentsel dönüşüm davaları, el atmanın önlenmesi davaları, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri bu alanın konusuna dahildir.

Taşınmaz devirleri, projelerin hukuka uygunluk denetimleri, kiralama işlemleri, taşınmazların yönetimi gibi bu alana dahil işlemler dikkat ve özen gerektiren hukuki işlemler olup gayrimenkul ve emlak hukuku uzmanlığını gerektirmektedir.

Başa dön tuşu