Fikri Mülkiyet Hukuku Makaleler

Fikri ve sınai mülkiyet hukuku kapsamı itibariyle oldukça geniş bir hukuk dalı olup eserleri, buluşları, tasarımları, modelleri, entegre devre topografyaları, markaları, coğrafi işaretleri, ticaret unvanlarını, işletme adlarını gibi birçok alanı kapsamaktadır. Fikri ve Sınaî Mülkiyet hakları;

Fikri Mülkiyet Hakları
Sınaî Mülkiyet Hakları olmak üzere iki başlığa ayrılmıştır.

Fikri Mülkiyet Hakları ile kastedilen, bir eser üzerinde tanınmış olan bütün haklar olup aynı zamanda “telif hakları” olarak da adlandırılmaktadır. Fikri mülkiyet ile bir şahsa veyahut bir kurum veya kuruluşa ait olan fikir ürünlerinden bahsedilmektedir.

Sınaî Mülkiyet hakları ise sanayide ve tarımda gerçekleşen gelişim ile ortaya çıkan buluşların, tasarımların, markanın, patentlerin, coğrafi işaretlerin oluşturduğu bir haktır.

Fikri mülkiyet hakları, eserin oluşması ile doğacakken sınaî haklar ancak TÜRK Patent Kurumu’na gerekleştirilecek olan tescil işlemi ile doğacaktır. Fikri ve sınaî mülkiyet hakları birçok hukuk ve ceza davasına konu olabilecektir.

Başa dön tuşu