Fikri Mülkiyet Hukuku Makaleler

Türk Patent ve Marka Kurumu Kararlarına İtiraz

Türk Patent ve Marka Kurumu Kararı olarak değerlendirilen kararlar; marka başvurusunun tesciline ve tescil başvurusunun reddine ilişkin kararlardır.

Bu kararlar ile anlatılmak istenilen marka başvurusuna itirazların reddedilmesi veya itiraz edilmemesi halinde verilen tescil kararları ve marka başvurusuna itirazların kabulü halinde verilen başvurunun reddine yönelik kararlardır.

Sınai Mülkiyet Kanununun 20. maddesinde Türk Patent ve Marka Kurumuna İtiraz hususu şu şekilde düzenlenmiştir: “Kurum tarafından bu Kitap kapsamında alınan kararlardan zarar gören taraflar, kararlara karşı Kurum nezdinde itiraz edebilir. (2) İtiraz, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde yazılı ve gerekçeli olarak Kuruma yapılır. İtiraz gerekçelerinin bu süre içinde sunulmaması hâlinde itiraz yapılmamış sayılır. İtirazın incelenmesi için itiraz süresi içinde ücretin ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması zorunludur. İtiraz süresinden sonra itiraz gerekçeleri değiştirilemez ve yeni gerekçeler eklenemez.”

Türk Patent ve Marka Kurumu Kararlarına İtiraz Sebepleri

Sınai Mülkiyet Kanununda Kurumun hangi kararlarına itiraz edileceği hususu açıkça düzenlenmemiştir.

İtiraz sebeplerinden ziyade aleyhine karar verilen taraf Kurum kararına karşı itiraz yoluna başvurabilmektedir.

SMK’nın 20. maddesine uygun olarak, Türk Patent ve Marka Kurumunun verdiği karara karşılık itirazda bulunulabilir. Verilen karar karşılık yapılacak olan itiraz, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir.

Türk Patent ve Marka Kurumu Kararlarına İtiraza Yetkili Kişiler

Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarına karşı marka sürecinde taraf olan kişiler itirazda bulunabileceği gibi baştan itibaren başvuru sürecinin içinde olmayıp karardan zarar gören üçüncü kişiler de itiraz edebilmektedir. 

Türk Patent ve Marka Kurumu Kararlarına İtirazın Şekli ve Zamanı

Türk Patent ve Marka Kurumu kararına karşı yapılan itirazın gerekçeli ve yazılı olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Karara itiraz, itiraza ilişkin gerekçelerin ilgili mevzuattaki madde ve fıkra karşılıkları belirtilmek suretiyle ayrıntılı şekilde yazıldığı imzalı karara itiraz formu ile Kuruma yapılır. Şekli eksiklik içermeyen itirazlar, Kurul tarafından incelenmektedir.

İtiraz gerekçeleri ve ücreti, itiraz süresi içinde tamamlanabilir. Bu süre içinde itiraz gerekçelerinin ve itiraz ücretinin ödendiğini gösterir bilginin Kuruma sunulmaması halinde itiraz yapılmamış sayılır ve talep halinde alınan ücret iade edilir. Belgeler eksiksiz olarak verilmiş ise itiraz süresinin tamamlanması beklenmeden incelemeye başlanabilir.

Kurul, itirazlara ilişkin görüşlerini bildirmesi için taraflara bir aylık süre verir. Kurul, gerekli gördüğü takdirde, ek bilgi, belge ve gerekçelerle ilgili açıklamada bulunulması için taraflara bir aylık süre verebilir. Bu süre içinde istenilen ek bilgi, belge ve görüşlerin sunulmaması halinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir.

İtiraz hakkında karar verilene kadar taraflar ileri sürdükleri görüş, iddia ve gerekçeleri desteklemek amacıyla ek bilgi ve belge sunabilir.

Karara itiraz süresi sona erdikten sonra itiraz gerekçeleri değiştirilemez ve yeni gerekçeler eklenemez.

İtiraz, kararın bildiriminden itibaren 2 aylık süre içerisinde yapılmalıdır.

Türk Patent ve Marka Kurumu Kararlarına İtirazın İncelenmesi ve Karar Süreci

Marka başvurusu hakkında Kurum tarafından verilen karara itiraz durumunda ilk olarak şekli inceleme yapılmaktadır. Şekli açıdan eksiklik bulunması halinde Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından inceleme yapılmaktadır.

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu itirazı incelemeye başladıktan sonra tarafları görüşlerini bildirmeye davet etmektedir. Kurulun vereceği karar nihai karar olup bu karara karşı itiraz yolu açık değildir. Bu nedenle karara karşı görevli ve yetkili mahkemede dava açılması gerekmektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumuna ödenecek itiraz ücreti 2023 yılı için 940 TL’dir.

Marka tescil süreci ve markaya ilişkin hukuki uyuşmazlıklarınızın bulunması halinde Ekin Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Av. Ezgi YÜCEL & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu