Aile Hukuku – Boşanma Avukatı

Aile Hukuku

Aile hukuku evlenme ile başlayıp boşanma veya ölümle sona eren evlilik sürecini ve evlilik birliğinin sona ermesini inceleyen hukuk dalıdır. Evliliğin sona ermesi taraflardan birinin ölmesi, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma, iptal gibi sebeplerle gerçekleşebilir.

Aile hukuku kapsamında en çok inceleme alanı bulan kavram evlilik ve boşanma kavramları olup; boşanma sebepleri özel sebepler ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu boşanma sebeplerini 161-166’ncı maddeler arasında düzenlenmiştir. Özel boşanma sebepleri; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı olarak sayılmıştır. Genel boşanma sebepleri ise; evlilik birliğinin sarsılması şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma, anlaşmalı boşanma, bir boşanma davasının reddinden itibaren tarafların üç yıl bir araya gelmemeleri olan fiili ayrılık halidir.

Tarafların hak kaybı yaşamaması için boşanma davası açmadan önce ve dava sırasında boşanma alanında tecrübeli avukatlar ile boşanma davasının takip edilmesi gerekmektedir.

Boşanma avukatları, hukuki tecrübeleri ve aile hukukundaki bilgileriyle; çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanmalar, tanıma ve tenfiz davası, tedbir ve yoksulluk nafaka davaları, boşanmanın ferisi niteliğinde olan tazminat davaları, velayet davaları, mal rejimine ilişkin davalar hususunda müvekkillerine yardım sağlamaktadırlar.

Aile hukuku alanında çalışan bir avukat evlilik ve boşanma konusundaki hukuki yardımlarının yanı sıra;

  • Aile içi şiddet durumunda tedbir kararının istenmesi,
  • Çocukların velayeti ve nafakası taleplerinin sunulması,
  • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesi,
  • Nişanlanmadan kaynaklanan ihtilafların çözülmesi
  • Soybağının kurulması ve reddi hususunda
  • Vesayete ilişkin davalarda
  • Aile konutuna ilişkin uyuşmazlıklarda müvekkile her türlü hukuki yardım ve desteği sağlamakta bu uyuşmazlıklara ilişkin dava takibini yapmaktadır.
Başa dön tuşu