Emlak ve Gayrimenkul Hukuku

Kira Artış Oranında Yapılan Değişiklikler

Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

11.06.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Avukatlık Kanunu İle Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında konut kiralarındaki artışa sınır getirilmiştir. Konut kiralarındaki artışa %25 sınırı getiren madde, bu kanunla birlikte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu madde:

MADDE 4- 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.”

Şeklindedir.

Kanun yürürlüğe girmeden önce kira artışlarında iki ihtimal söz konusuydu;

  1. Taraflar arasında anlaşma varsa anlaşma oranı kadar artmaktaydı. Ancak bu miktar bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) 12 aylık ortalama değişim oranını geçemezdi.
  2. Taraflar arasında anlaşma yoksa gene tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) 12 aylık ortalama değişim oranını geçmeyecek şekilde kişiler tarafından, anlaşma olmazsa hakim tarafından hakkaniyete göre belirlenmekteydi.
  3. Yapılan değişiklikler 08.06.2022 tarihinde kabul edilmiş olup 11.06.2022 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte eski uygulama da değişmiştir. Yeni uygulamada 01.07.2023 tarihine kadar yenilenecek konut kira sözleşmelerindeki artışa %25 sınırı getirilmiştir. Madde hükmüne göre geçen seneye ait kira miktarının %25’i üzeri artışlar geçersiz sayılacaktır.

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Mervenur ÖZKAN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu