Spor Hukuku

Sporcuların Çalışma, İkamet Ve Vatandaşlık Başvuruları

Türkiye’de sportif faaliyetlerde bulunacak olan yabancıların 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanununa tabi olarak çalışma izni bulunmalıdır. Söz konusu kanunun “Çalışma izninin istisnai olarak verilebileceği yabancılar” başlıklı 16.maddesinde düzenlenen yabancılar sınırlı olarak sayılmış olup bunlardan bir tanesi de Alanında uluslararası başarısı olan ve Türkiye’ye sportif, sanatsal, bilimsel veya kültürel olarak gelecek olan yabancılardır. Çalışma izni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen ve hak sahibine Türkiye’de yasal olarak çalışma ve ikamet hakkı veren bir belgedir.

Yeni transfer olup Türkiye’ye gelmemiş yabancı sporcu için çalışma izni başvuruları Türkiye Cumhuriyeti’nin o ülkedeki konsolosluğuna yapılır. Konsolosluk başvuruyu ilgili bakanlığa tebliğ eder. Bakanlık en fazla 30 gün içerisinde başvuru hakkında olumlu veyahut olumsuz bir cevap verir. Türkiye’de bir spor kulübünde faaliyet gösteren yabancı sporcular ise Göç İdaresinden verilmiş olan en az 6 ay süreli ikamet izinleri bulunması koşuluyla yurt içinden, doğrudan ilgili bakanlığa başvurarak çalışma izni talep edebilirler.

Türkiye’de sportif faaliyette bulunan veya transfer olup henüz Türkiye’de sportif faaliyette bulunmayan fakat bulunmak isteyen yabancı sporcuların oturma/ikamet izni alması gerekmektedir. Başvuru Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır. Sporcuların ikamet izni futbolcular için Türkiye Futbol Federasyonu’nun, diğer sporcular için Spor ve Gençlik Genel Müdürlüğünün ibraz etmiş olduğu uygun görüşün varlığı şartıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilir.

Yabancı Sporcuların İkamet İzni Başvurusunda İstenen Belgeler:

 • Talebi İçeren Dilekçe
 • İkamet Beyanname Formu
 • 4 adet fotoğraf
 • Pasaport aslı veya eşdeğer belge
 • İlgili spor federasyonundan alınmış çalışma yazısı
 • İlgili kulüple yapılmış olan sözleşmenin aslı ve fotokopisi

Çalışma İzninin İstisnai Olarak Verilebileceği Yabancılar İçin İstenen Belgeler;

Sporcuların Çalışma, İkamet ve Başvuruları

Olağan başvuru yolu için istenen belgelerden farklı değildir. Yabancının çalışma izni başvurusunu yurtdışından yapması durumunda Türkiye Cumhuriyeti Dış temsilciliğinden alınan referans numarası talep edilecek olup işveren veya vekili bu referans numarası ile çalışma izni başvurusunda bulunabilmektedir. Yurtiçinden yapılacak başvurularda ise yabancının en az 6 ay süreli ikamet izni sahibi olması gerekmektedir. Başvuru esnasında kullanılan evraklar aşağıdakilerden ibarettir;

Yabancı Uyruklu Kişiden İstenen Evraklar:

 • Yurtdışından yapılacak çalışma izin başvurularında, Türkiye Cumhuriyeti Dış temsilciliğinden alınan 16 haneli referans numarası;
 • Yurtiçinden yapılan başvurularda yabancının ikamet izninin fotokopisi;
 • Yabancının pasaport veya yerine geçerli kimlik belgesinin fotokopisi;
 • Diplomanın Türkçe tercümesinin noter tasdikli nüshası (ev hizmetlerinde istenmemektedir);

İşverenden İstenen Evraklar:

 • Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu (Şirket Başvurularında);
 • Vekâletname (tarafımızca yapılan başvurularda talep edilmektedir).
 • Başvuru Dilekçesi (tarafımızca hazırlanmaktadır);
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket Başvurularında) ;
 • Başvuru Formu (tarafımızca hazırlanmaktadır);

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Fatma Mislina DİNÇER

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu