İş Hukuku

İş Sözleşmesi’nin Feshine İlişkin Özel Durumlar

İş Sözleşmesi’nin Feshine İlişkin Özel Durumlar;

Toplu İşçi Çıkartma

İşveren, belirli sayıda işçinin iş sözleşmelerini belirli bir süre içerisinde toplu olarak feshetmesi toplu işçi çıkarma olarak adlandırılır. Toplu işçi çıkartmak isteyen işveren bunu en az 30 gün önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumu’na bildirmesi gereklidir. Toplu çıkartma söz konusu olması için 2 koşulun bir arada bulunması gereklidir.

  • İşçilerin işten çıkarılma nedeni; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri olmalıdır.
  • İşyerinde çalışan işçi sayısı
    • 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin,
    • 101 ile 300 işçi arasında ise, en az %10 oranında işçinin,
    • 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin

İş sözleşmesi 1 aylık süre içerisinde aynı veya farklı tarihlerde feshedilmelidir.

Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkartma isteğinin bölge müdürlüğüne bildirmesinden 30 gün sonra hüküm doğurur. İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren 6 ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olanları tercihen işe çağırır.

Askerlik veya Kanundan Doğan Çalışma Ödevi Nedeniyle Ayrılma

Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir nedenle silahaltına alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan iş­çinin iş sözleşmesi işinden ayrıldığı günden başlayarak 2 ay sonra işverence feshedilmiş sayılır. Bu haktan faydalanmak için o işte en az 1 yıl kıdem aranmaktadır.

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik

İşveren, çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapılabilir. Diğer taraftan işçi de esaslı değişikliği 6 iş günü içerisinde yazılı olarak kabul edebilir. İşçinin kabul etmemesine rağmen çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapılırsa işçi iş sözleşmesini, çalışma şartlarının uygulanmaması nedenine dayanarak haklı nedenle feshedebilir.

Tüm dava, dosya ve sorularınız için bizimle İletişime Geçiniz!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu