İş Hukuku

Mobbing Nedir, Nasıl İspatlanır?

Mobbing nedir? çalışan bireyi pasifleştirmek, yıldırmak gibi amaçlar için aşağılama, dışlama, önemsememek gibi bilerek ve belirli bir şekilde yapılan baskıcı yönetim ve psikolojik şiddettir.

Mobbing Türleri Nelerdir, Nasıl İspatlanır?

  • İstifaya zorlama
  • Görmezden gelmek, düşüncelerini önemsememek
  • Görev yerini değiştirmek
  • Sözlü ya da cinsel taciz
  • Ayrımcılık gibi kötü muamele içeren her türlü davranış

Mobbing Nasıl İspatlanır?

İş yerinde zorbalığa maruz kalınan ilk andan itibaren, içinde bulunulan durumun üzerinizde yarattığı psikolojik etkileri ve uygulanan kötü muameleyi gün/saat/tarih şeklinde günlük olarak tutulmalı.

Psikolojik şiddet olarak adlandırdığınız her davranışla ilgili olan yazışmalar (e-mailler, whatsapp yazışmaları vs) kayıt altında tutulmalı.

Çalışma yerinin sıklıkla değiştirilmesi de bir mobbing türü olduğundan bununla ilgili departman bilgileri kaydedilmeli.

Hakkınızda haksız yere, önem arz etmeyen ve gerçek dışı konularda tutulan tutanaklar da önem taşımaktadır.

Özgüven ve özsaygının yitirilmesi sonucunda psikolojik destek için başvurulan psikolog/psikiyatriden rapor istenmeli.

170’i arayıp destek alınabilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TBMM, Anayasa Mahkemesi, BİMER, Türkiye İnsan Hakları Kurumu gibi kurumlara şikâyette bulunulabilir.

Mobbing Nasıl İspatlanır

Mobbing Etkileri Nelerdir?

Mobbing çalışanın başarısızmış gibi hissetmesine yol açacak ve beraberinde motivasyonunun ve iş performansının düşmesine sebep olacaktır. Mağdur olan kişi açısından;

  • Yoğun kaygı ve stres,
  • Görevlerine odaklanamama,
  • İş yapma konusunda daha az heves,
  • İş yaparken kendine güvenmeme,
  • Sürekli başarısız olacağını düşünme gibi başarısızlığa ve kötü psikolojiye yönelik sonuçları vardır.

Mobbing Cezası Nedir?

Mobbing uygulamak başlı başına suç teşkil etmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 14’e göre hiç kimseyi dil, din, ırk gibi veya başka durumlara dayandırılarak ayrımcılık gözetilmemelidir.

Türk Ceza Kanunu madde 125’e göre fiili bir hareketle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.

Türk Ceza Kanunu madde 106’ya göre vücut ve cinsel dokunulmazlığa yönelik bir saldırıyla ilgili tehditte bulunan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Türk Ceza Kanunu madde 267’ye göre idari bir yaptırım uygulamak için kişiye hukuka aykırı bir fiil uygulayan kişi 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Türk Ceza Kanunu madde 123’e göre huzuru bozmak amacıyla bir kimseye sürekli telefon açmak, gürültü yapmak gibi rahatsız etmeye çalışarak hukuku aykırı başka davranışlarda bulunulması halinde mağdurun şikâyeti üzerine 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir.

Mobbing uygulamak, işyerindeki bir çalışanın diğerleri tarafından çeşitli kötü muamelelere maruz bırakılarak yıldırma amaçlı davranışlardır. Psikolojik bir terör olarak adlandırabileceğimiz mobbinge maruz kalanlar psikiyatri bölümüne başvurup destek almak ihtiyacı hissedebilirler. Bu destek sonucunda aldıkları rapor, reçete ve ilaçlar mobbing hakkında delil de olabilmektedir.

İş kanunu hükümlerinde doğrudan psikolojik şiddete yer vermemiştir. İş kanunu madde 5’te geçen eşit davranma ilkesi ve madde 22’de geçen çalışma koşullarında değişiklik ve sözleşmede fesih hükümlerini göz önünde bulundurularak hareket edilebilir ve aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği işçilerin ve işverenin yükümlülüğünden de söz edilmektedir.

Mobbing denildiğinde iş yerinde uygulanan her türlü psikolojik şiddeti düşünebilirsiniz; iş ortamından ve diğer çalışanlardan uzaklaştırılmak,

lakap takma, küçük düşürücü hareketlerde bulunmak, göreviniz olmayan departmanlarda iş vermek, dışlanmak hissetmek, hakkınızda asılsız iddialarda bulunulması…

Ters/dikey mobbing, astın üstüne karşı bilinçli, devamlı ve planlı bir şekilde hiyerarşinin bozulmasına yönelik yıldırıcı politika uygulamasıdır. Ters mobbing, hiyerarşinin bozulması, hiyerarşik bir pozisyon kaybıyla sonuçlanır.

Mobbinge bir işyerinde çalışmakta bulunan, diğer çalışanlara göre daha yeni işe girmiş, eğitim, kültür, ekonomik olarak daha düşük seviyede görülen işçi ve işçilerine kötü muamelede bulunan işveren maruz kalabilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu