İş Hukuku

Kuruluşların Faaliyetleri

Kuruluşların Faaliyetleri;

Kuruluşların, çalışanların veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacıyla kurulurlar. Bu amacı gerçekleştirmek için çeşitli faaliyetler de bulunurlar.

Serbest Faaliyetler

Kuruluşlar amaçlarını gerçekleştirebilmek için tüzüklerinde yer alan konularda serbestçe faaliyette bulunabilirler.

 • Toplu iş sözleşmesi yapmak
 • Üyelerin davalarda temsil etmek
 • Üyelerine eğitim amaçlı destekte bulunmak
 • Üyelerine grev ve lokavtta destek amaçlı yardımda bulunmak
 • Sanayi ve ticaret kuruluşlarına yarımda bulunmak
 • Doğal afet yardımı yapmak
 • Belirli kişilere yardımda bulunmak
 • Kadın istihdamını destekleyici faaliyetler için bakanlığa yardımda bulunmak

Yasak Faaliyetler

Kuruluşlara yasak olan faaliyetlerden bazıları şunlardır:

 • Amaç dışında faaliyette bulunmak
 • Ticaret yapmak ve üyelerine kar payı dağıtmak
 • İşçi ve işveren kuruluşlarının birbirlerinin faaliyetlerine müdahale bulunması

KURULUŞLARIN MALVARLIKLARI

Kuruluşların gelirler;

 • Üyelik ve dayanışma aidatları
 • Tüzüklerine göre yapabilecekleri faaliyetlerden sağlanacak gelirler
 • Bağışlar
 • Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan kazançlardır

Kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, esnaf ve küçük sanatkâr kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yardım ve bağış alamaz. Kuruluşların yurt dışındaki kişi, kurum veya kuruluşlardan yardım ve bağış alması yasak değildir.

Tüm dava, dosya ve sorularınız için bizimle İletişime Geçiniz!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu