İş Hukuku

İş Kanunu’nun Kapsamı

İş Kanunu Kapsamındaki İşler

İş Kanunu kural olarak, Kanun’un 4. Maddesinde düzenlenen istisnalar dışında bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekili ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

İş Kanunu Kapsamı Dışındaki İşler

  • Deniz taşıma işleri
  • Hava taşıma işleri
  • 50’den az işçi çalıştırılan Tarım ve Orman İşleri
  • Aile üyelerince (3. Derece dâhil) evlerde yapılan el sanatları işleri
  • Ev hizmetleri
  • Çıraklar
  • Sporcular
  • Rehabilite edilenler
  • Esna ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre üç kişinin çalıştığı yerler

Deniz İş Kanunu’nun Kapsamı

Deniz İş Kanunu, denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve 100 ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde bir hizmet sözleşmesi ile çalışan gemi adamları ve bunların işverenleri hakkında uygulanır.

Basın İş Kanunu’nun Kapsamı

Türkiye’de yayınlanan gazete ve dergilerle haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışan ve bunların işverenleri hakkında Basın İş Kanunu uygulanır.

Türk Borçlar Kanunu’nun Kapsamı

Türk Borçlar Kanunu genel nitelikte bir kanun olduğundan, özel nitelikteki İş Kanunu, Deniz Kanunu ve Basın İş Kanunu’nda hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanun’un hizmet sözleşmelerine ilişkin genel hükümleri uygulanacaktır.

Tüm dava, dosya ve sorularınız için bizimle İletişime Geçiniz!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu