Aile (Boşanma) Hukuku

Anlaşmalı Boşanma Davası

Genel olarak

4721 sayılı Türk Medeni Kanuna göre 2 şekilde boşanma davası açılması mümkündür.

  • Çekişmeli Boşanma Davası
  • Anlaşmalı Boşanma Davası

TMK md. 166/3’e göre “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz”

Eşler genellikle evliliklerini daha fazla sürdürmenin manasız olduğu düşüncesiyle , sürecin daha fazla uzamaması adına anlaşmayı boşanmayı tercih ederler. Taraflar bu süreçte çocukların velayeti, nafaka, tazminat vb. gibi konularda ortak bir fikre sahipse ve aralarında bu konulardan ötürü bir anlaşmazlık çıkmıyorsa sürecin uzayıp tarafları yormaması adına anlaşmalı boşanma yolunu tercih etmek en mantıklısıdır.

Anlaşmalı Boşanmaya Karar Verilmesinin Şartları

  • Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.
  • Boşanmak için eşler ya birlikte mahkemeye başvurmalı ya da bir eş diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmelidir.
  • Taraflar hakim huzurunda boşanma iradelerini bizzat açıklamalıdır.
  • Tarafların yapmış olduğu anlaşma hakim tarafından uygun bulunmalıdır.

Bu şartların oluşması halinde anlaşmalı boşanmak isteyen eşler bir anlaşma yaparlar. Bu anlaşma hakim tarafından uygun bulunmalıdır. Eğer hakim anlaşmayı uygun bulmazsa tarafların ortak menfaatini gözeterek anlaşmada değişiklikle yapabilir. Yapılan bu değişiklikler taraflarca onaylanırsa anlaşma geçerli olur. Bu halde başka hiçbir şeye bakılmaksızın boşanmaya karar verilir.

Hakim tarafından anlaşmalı boşanmanın reddedilmesi tarafların sonradan anlaşarak tekrar anlaşmalı boşanma yoluna başvurmalarına engel olmaz.

Önemle belirtmek gerekir ki boşanma sürecinde en önemli şey çocuğun üstün yararıdır. Boşanma protokolü hazırlanırken çıkan anlaşmazlıklardan çocuk etkilenmemeli bütün bu sürecin dışında kalmalıdır. Çocuğu bir silah olarak kullanılıp birtakım menfaatler elde edilmemesi gerekir. Protokol hazırlanırken çocuğun üstün yararı gözetilip velayet ile ilişkin sağlıklı kararlar verilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasına Katılım Zorunlu Mudur ?

Yukarıda da açıkladığımız gibi anlaşmalı boşanma davalarında en önemli sayılabilecek unsur tarafların hakim huzurunda boşanma iradelerini bizzat açıklamasıdır. Bu yüzden tarafları temsil eden bir avukatın olması durumunda bile kişinin duruşmaya katılıp huzurda boşanma iradesini açıklaması gerekir. Aksi takdirde boşanma gerçekleşmeyecektir.

Yukarıda yapılan açıklamalar eşliğinde taraflardaki ortak boşanma iradesi ile anlatılan şartlarında uyuşması halinde boşanma süreci uzamadan taraflar tek celsede boşanabilecektir.

Stj. Av. Büşra KARATAŞ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu