İş Hukuku

Sendikal Güvenceler

Sendikal Güvenceler;

Sendika Özgürlüğünün Güvencesi

İşçilerin işe alınmaları; belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmamaları koşuluna bağlı tutulamaz. İşveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma şartlan veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamaz. İşverenin yukarıdaki durumlara aykırı hareket etmesi hâlinde işçinin sendikal tazminat talep etme hakkı vardır.

İşçi Kuruluşu Yöneticiliği Güvencesi

İşçi kuruluşunda yönetici olduğu için çalıştığı işyerinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi askıda kalır. Yönetici dilerse işten ayrıldığı tarihte iş sözleşmesini bildirim süresine uymaksızın veya sözleşme süresinin bitimini beklemeksizin fesheder ve kıdem tazminatına hak kazanır.

İşyeri Sendika Temsilciliği Güvencesi

İşyerinde çalışan işçi sayısı;

  • 0-50 arasındaysa en çok 1
  • 51-100 arasındaysa en çok 2
  • 101-500 arasındaysa en çok 3
  • 501-1000 arasındaysa en çok 4
  • 1001-2000 arasındaysa en çok 6
  • 2000’den fazlaysa en çok 8 işyeri sendika temsilcisi atanabilir.

Temsilcilerin görevleri aşağıdaki gibidir:

  • İşyeri ile sınırlı olmak kaydıyla işçilerin dileklerinin dinlemek ve şikâyetlerini çözümlemek
  • İşçi ve işveren arasındaki iş birliğini, çalışma barışını ve uyumunu sağlamak
  • İşçilerin hak ve çıkarlarını gözetmek
  • İş kanunları ile toplu sözleşmelerinde öngörülen çalışma şartlarının uygulanmasına yardımcı olmak

Temsilcilik Güvencesi

İşyeri sendika temsilcilerinin sözleşmeleri işveren tarafından ancak haklı bir neden varsa feshedilebilir. İşveren bu durumda haklı nedenin ne olduğunu yazılı olarak açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde, temsilci veya üyesi bulunduğu sendika dava açabilir.

Tüm dava, dosya ve sorularınız için bizimle İletişime Geçiniz!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu