İş Hukuku

Sendika Üyeliği

Sendika Üyeliği;

Sendika Üyeliği Koşulları

 • İşçi veya işveren sıfatına sahip olmak
 • 15 yaşını doldurmuş olmak
 • Sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda çalışıyor olmak

Üyeliğin Kazanılması

 • Başvuru

Sendikaya üye olmak isteyen işçi veya işveren, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunmalıdır

 • Başvurunun Kabulü

Sendika üyeliği, e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması üzerine sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Yetkili organ başvuruyu ancak haklı bir neden göstererek reddedebilir. Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde dava açabilir.

Üyelikten Doğan Hak ve Borçlar

 • Faaliyetle ve Yönetime Katılma Hakkı

Üyeler, sendika genel kurullarına katılma, genel kurulda oy kullanma, sendika organlarına seçilme ve sendika kararlarına karşı dava açma haklarına sahiptirler.

 • Eşit Davranılmasını İsteme Hakkı

Kuruluşlar, faaliyetlerinden yararlanmada üyeleri arasında eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasaklarına uymakla ve faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmekle yükümlüdür.

 • Aidat Ödeme Borcu

Üyelik aidatının miktarı kuruluşların genel kurulu tarafından belirlenir. Genel kurulda aidat miktarı kuruluşların tüzüklerinde belirtilen usul ve esaslara göre belirlenir.

 • Sendika Düzenine Uyma Borcu

Üyeler, sendika tüzüğüne uygun davranmak, sendika kararlarını yerine getirmek ve sendikanın usulüne uygun olarak yaptığı anlatmalara uymakla yükümlüdür.

Üyeliğin Sona Ermesi ve Askıya Alınması

Kendiliğinden Sona Erme

Aşağıdaki durumlar dışında, kuruluşun tüzel kişiliğin sona ermesi, üyelik koşullarının ortadan kalkması gibi durumlar da üyeliği kendiliğinden sona ermesine neden olur.

 • İşkolunu değiştirenin sendika üyeliği kendiliğinden sona erer.
 • İşveren veya işveren vekili sıfatını kaybedenlerin sendika ve konfederasyonlardaki üyelikleri ve görevleri, bu sıfatı kaybettikleri tarihte kendiliğinden sona erer ancak tüzel kişiliği temsilen işveren vekili sıfatı ile işveren sendikalarına üye olanların bu sıfatı kaybetmeleri hâlinde tüzel kişiliğin üyeliği düşmez.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendika üyeliği sona erer.
 • 1 yıldan fazla süreyle işsiz kalan işçinin sendika üyeliği kendiliğinden sona erer.

İstifayla Sona Erme

İşçi veya işverenler üyesi oldukları sendikalarda üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamazlar. Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren 1 ay sonra geçerlilik kazanır.

Üyelikten Çıkarılma

Üyelikten çıkarılma şartları kural olarak sendika tüzüğünde gösterilir. . Tüzükte çıkarılma nedenleri gösterilmemişse üye ancak haklı bir neden varsa üyelikten çıkarılabilir. Sendika üyeliğinden çıkarılma kararını vermeye yetkili organ genel kuruldur. Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz edebilir.

Üyeliğin Askıda Olduğu Durum

Herhangi bir askeri ödev nedeniyle silahaltına alınan üyenin üyelik ilişkisi bu süre içinde askıda kalır.

KONFEDERASYON ÜYELİĞİ

Sendikalar konfederasyonlara üye olabilirler. Sendikaların konfederasyonlara üye olabilmesi için genel kurullarında karar alınması zorunludur. Konfederasyon üyeliğinden çekilme genel kurul kararına bağlıdır. Çekilme, konfederasyona bildirim tarihinden itibaren 1 ay sonra geçerlilik kazanır.

Tüm dava, dosya ve sorularınız için bizimle İletişime Geçiniz!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu