İçtihatlar

Kola Şişesi Silah Olarak Kabul Edilebilir Mi?

Kasten yaralama suçundan cezalandırma isteminde sanığın, eşinin başına vurduğu 3 litrelik kola şişesi silah olarak kabul edilmiştir.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi

Esas; 2015/3772 Karar: 2015/20031 K.Tarihi: 11.06.2015

Kasten yaralama suçu, bir bireyin bile bile ve isteyerek başka bir kişinin bedenine zarar verme niyetiyle işlediği bir hukuki ihlaldir. Bu suç, kişinin fiziksel sağlığına zarar vermenin yanı sıra psikolojik veya zihinsel dengesine de zarar verebilir. Bu nedenle yaralama hali, sadece fiziksel acı veya sıkıntı ile sınırlı değildir, aynı zamanda ruhsal sonuçları da içermektedir.

Kasten yaralama suçunun cezası, suçun işlenme biçimi, fail ile mağdur arasındaki ilişki ve doğurduğu sonuçlar gibi faktörlere göre farklılık gösterebilir.

Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesi, kasten yaralama suçunun cezai yaptırımlarını düzenlemektedir.

Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2015/3772 Esas, 2015/20031 Karar sayılı ve 11.06.2015 karar tarihli ilamında; kasten yaralama suçundan cezalandırma isteminde sanığın, eşinin başına vurduğu 3 litrelik kola şişesi silah olarak kabul edilmiştir.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2015/3772 E. 2015/20031 K. 24.11.2022 T. 11.06.2015

 

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü;

Sanığın 3 litrelik dolu kola şişesi ile müşteki eşinin başına vurması nedeniyle TCK’nin 86/3-a-e maddesinin uygulanması söz konusu olup temel cezanın alt sınırın üzerinde tayini gerekmekle hükmün temyizinin mümkün olduğu kabul edilerek yapılan incelemede;

6352 sayılı Kanunun 100. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nin 324/4. maddesi gereğince terkin tutarı altında kalan yargılama giderlerinin Hazine üzerinde bırakılması gerektiği gözetilmemiş ise de; bu husus kararın kesinleştirme aşamasında mahkemesince dikkate alınabileceğinden, tebliğnamenin bu husustaki bozma istemli görüşüne iştirak edilmemiştir.

Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanığın olayda kullandığı 3 litrelik dolu plastik kola şişesi TCK’nin 6/F-4 kapsamında silah niteliğinde olup sanığın eşine karşı yaralama suçunda temel cezanın alt sınırın üzerinde tayini gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 11.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu