İçtihatlar

Chargeback Kuralı Nedir?

Chargeback kuralı gereği; internetten kredi kartıyla yapılan alışverişte alınan ürün teslim edilmez ise banka, müşterinin kredi kartına parayı iade etmelidir. 

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi

Esas: 2016/1953 Karar: 2017/2895 Tarih: 10.04.2017

Chargeback kuralı, kredi kartı ile yapılan ödemelerde kart sahibinin mal veya hizmeti alamaması, dolandırıcılık veya mükerrer işlem gibi durumlarda ödediği bedeli geri alabilmesi için başvurduğu bir işlemdir. Chargeback kuralı, uluslararası kartlı ödeme sistemleri (Visa, Mastercard, American Express vb.) tarafından belirlenen kurallara göre uygulanır. Bu kurallar, bankalar ve üye işyerleri için de bağlayıcıdır. Chargeback kuralı, kart sahibinin haklarını korumak ve işlemlerin güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Chargeback kuralını uygulamak için kart sahibinin, ödeme yaptığı bankaya itirazda bulunması gerekir. Banka da itirazın nedenine ve süresine göre işlemi inceleyerek sonuçlandırır. Chargeback kuralının uygulanabilmesi için itiraz süresi itiraz sebebine göre değişiklik gösterir; ancak hiçbir koşulda 540 günü aşamaz. Chargeback kuralının uygulanması sonucunda kart sahibinin itirazı haklı bulunursa, banka ödediği bedeli geri alarak kart sahibine iade eder.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 2016/1953 Esas, 2017/2895 Karar sayılı ve 10.04.2017 tarihli ilamında; Chargeback kuralı gereği internetten kredi kartıyla yapılan alışverişte alınan ürün teslim edilmez ise bankanın müşterinin kredi kartına parayı iade etmesi gerektiği içtihat edilmiştir.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi

Esas: 2016/1953 Karar: 2017/2895 Tarih: 10.04.2017

Davacı, sihirlikazan.com sitesinden toplam 11.900,48 TL tutarlı 2 ayrı alışveriş yaptığını, alışverişinde davalı banka tarafından verilmiş kredi kartını kullandığını, satın aldığı ürünlerin teslim edilmemesi üzerine davalı bankaya başvurarak chargeback kuralları gereğince ödediği bedelin kredi kartına iadesini talep ettiğini ancak davalı bankanın haksız yere talebi reddettiğini ileri sürerek, 11.900,48 TL’nin yasal faiziyle iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, satım ilişkisinin tarafı olmayan müvekkili bankaya husumet yöneltilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama ve benimsenen bilirkişi raporlarına göre, bankanın chargeback kuralını işletmesi gerekirken işletmeyerek kusurlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, 8.898,03 TL ve 2.996,49 TL tutarlı alışveriş bedellerinin taksit ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 10/04/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu