Genel Hukuki Bilgiler

Hukuk Bürosu Nedir?

Hukuk bürosu; vatandaş veya yabancı gerçek kişiler ile kamu veya özel tüzel kişilerin kimi zaman hakkını elde etmesi için kimi zaman ise elindeki haklarını koruma altına tutması için mutlaka başvurmaları gereken, hukukçuların hizmet verdiği ofisler, mekânlardır.

Hukuk Büroları Ne İş Yapar?

Hukuk büroları temel olarak ya haklarınıza kavuşmanızı sağlamak adına ya da haklarınıza yapılan veya yapılması muhtemel saldırıları önlemek adına hukuki hizmet verir. Haklarınızı elde etmeye ilişkin faaliyetine örnek olarak “Dava açmak, İcra Takibi Başlatmak, Şikayette Bulunmak” gibi hizmetler verirken haklarınıza yapılan saldırıları önlemeye örnek olarak ise “Size karşı açılan davada sizi savunmak, Haklarınızı koruyan sözleşmeler düzenlemek” gibi hizmetler sayılabilir.

Hukuk Büroları Nasıl Çalışır?

Şayet yargılama makamlarına intikal etmiş bir dosyanız mevcut ise vekiliniz olarak sizi anılan dosya kapsamında temsil eder. Yaşadığınız olayları hukuki düzenlemelerle bütünleştirerek haklılığınızı yargı makamları önünde tescil ettirir. Bu dosyalar “Savcılık Soruşturmaları, Ceza Davaları, Hukuk Davaları, İdari Davalar, Vergi Davaları, İcra Takipleri, Tahkim Dosyaları, Hakem Heyeti Dosyaları” gibi yargılama makamlarına intikal etmiş dosyalardır.

Henüz yargı makamlarına intikal etmeyen ancak olası ihtilaflara karşı size hizmet verilmesi ise genel tabirle “Danışmanlık Hizmeti” olarak adlandırılır. Örneğin eşinizden boşanmayı düşünüyorsunuz ancak hukuki sonuçlarının neler olacağını öngöremiyorsanız hukuk büroları size bu konuyla ilgili olarak mevzuat ve mahkeme uygulamalarını gözeterek olası sonuçlar hakkında bilgi ve tavsiye verir.

Hukuk Büroları Hangi Alanlarda Faaliyet Yürütür?

Hukuk hizmetlerinde uzmanlaşma, belirli alanlarda yetkin hizmet verme büyük önem arz etmektedir. Zira hukukun geniş ve derin bilgi yelpazesi karşısında bir hukukçunun mevzuat ve uygulamaya her konuda mutlak hâkimiyet sağlaması özellikle hukuk biliminin aynı zamanda dinamik bir yapısı olması karşısında imkânsızdır. Bu nedenle kimi hukuk büroları yalnızca bir alanda hizmet verirken kimi hukuk büroları ise kendi içinde departmanlar oluşturarak birden fazla alanda hizmet vermektedir.

Ekin Hukuk Bürosu olarak biz “Ceza, Hukuk, İcra” olmak üzere üç ana departmana ayrılmış ve her departmanda yalnızca o alanda uzmanlaşmış hukukçularla çalışarak müvekkillerimize ve danışanlarımıza kaliteli hizmet vermenin gururunu yaşamaktayız.

En iyi Hukuk Bürosu Hangisidir?

En iyi hukuk bürosu; sizi gerçekten dinleyen, anlayan, fikirlerinizi zenginleştiren, derhal uygulama aşamasına geçebilen ve en nihayetinde gelişmelerden sizi haberdar eden hukuk bürosudur. En özet tabirle, siz hukukçu olsaydınız kendiniz için neler yapacaktıysanız onları yapan hukuk bürosudur. Sizi ve dosyanızı sahiplenen ve size emek veren hukukçuların, avukatlarınızın kıymetini iyi bilmenizi temenni ederiz.

Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu