Genel Hukuki Bilgiler

SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) Nedir?

SEGBİS, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’nin kısaltmasıdır. SEGBİS, adli kurumların, duruşmada hazır bulunamayan veya mahkemeye getirilmesi zor olan kişilerin sesli ve görüntülü olarak ifade almasını veya savunma yapmasını sağlayan bir sistemdir.

SEGBİS, Adalet Bakanlığı’nın UYAP ile bağlantılı olarak 2013 yılında tüm adliyelerde ve cezaevlerinde kullanılmaya başlanmıştır. SEGBİS, yargılama sürecini hızlandırmak, adalet hizmetlerini etkinleştirmek, yol tutuklaması uygulamasından kaynaklanan mağduriyetleri önlemek ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına katkı sağlamak gibi faydalar sunmaktadır.

Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik 20/09/2011 tarih ve 28060 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

SEGBİS sistemini düzenleyen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m. 196/4’e göre, “Hâkim veya mahkemenin zorunlu gördüğü durumlarda, aynı anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle yurt içinde bulunan sanığın sorgusu yapılabilir veya duruşmalara katılmasına karar verilebilir.”

Duruşmaya Başka Bir İlden Katılmak Mümkün Müdür?

Duruşmaya başka bir ilden katılmak mümkündür. Bunun için SEGBİS adı verilen Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi kullanılır.

SEGBİS, duruşmada hazır bulunamayan veya mahkemeye getirilmesi zor olan kişilerin sesli ve görüntülü olarak ifade almasını veya savunma yapmasını sağlayan bir sistemdir. SEGBİS ile duruşmaya katılmak isteyen kişilerin, davanın görüldüğü mahkemeye muhabere yoluyla dilekçe göndermeleri ve bulundukları yerdeki en yakın adliyeden bağlanmaları gerekir.

SEGBİS Yöntemi İle Kimlerin İfadesi Alınır?

SEGBİS ile dinlenilebilecek kişiler şu şekilde sayılabilir;

  • Ceza İnfaz Kurumunda bulunanlar,
  • Mahkemenin yargı çevresi dışında bulunanlar,
  • Tedavi altında bulunan hastalar,
  • Haklı bir mazereti olan ve mazereti mahkemece kabul görenler.

Başka ildeki mahkemeye SEGBİS ile katılmak için dilekçe nasıl yazılır?

Başka ildeki mahkemeye SEGBİS ile katılmak için dilekçe yazmak için öncelikle, davanın görüldüğü mahkemeye muhabere yoluyla SEGBİS ile katılma talebinizi içeren bir dilekçe gönderilmesi gerekir. Dilekçede, ad, soyad, T.C. kimlik numarası, adres, dosya numarası, konu ve talep belirtilmelidir. Ayrıca, bağlanmak istenilen en yakın adliye ve duruşma tarihi belirtilmelidir.

Eğer davanın görüldüğü yer, bulunduğunuz yerden farklı ise SEGBİS aracılığıyla başka bir şehirdeki mahkemeye katılmak istediğinizi belirten bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. Bulunduğunuz ildeki en yakın adliyeden muhabere kanalıyla başka şehirdeki mahkemeye dilekçe göndererek davaya katılma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Başka ildeki mahkemeye SEGBİS ile katılmak için dilekçe nasıl yazılır?

Duruşmaya katılmak için Avukat tutmak zorunlu mudur?

Yalnızca duruşmaya katılmak için avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ancak hukuki konularda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan hareket etmek telafisi imkânsız zararlara yol açabileceğinden yargılamanın sürdüğü alanda uzman bir avukatla çalışmanız önem arz etmektedir.

SEGBİS’e İtiraz Halinde Duruşmaya Getirme Zorunluluğu

SEGBİS’e itiraz halinde duruşmaya getirme zorunluluğu, ceza muhakemesi hukukunda tartışmalı bir konudur. Bazı görüşlere göre, sanığın SEGBİS ile sorgulanması, duruşmada hazır bulunma hakkını ihlal etmekte ve adil yargılanma ilkesine aykırı olmaktadır. Bu görüşe göre, sanığın SEGBİS ile sorgulanabilmesi için, sanığın açık rızasının alınması ve duruşmada hazır bulunmasını zorunlu kılan bir sebebin bulunması gerekmektedir.

Bazı görüşlere göre ise, sanığın SEGBİS ile sorgulanması, duruşmada hazır bulunma hakkını sınırlamakta ancak ihlal etmemektedir. Bu görüşe göre, sanığın SEGBİS ile sorgulanabilmesi için, sanığın açık rızasının alınması yeterli olup, duruşmada hazır bulunmasını zorunlu kılan bir sebebin bulunması gerekmemektedir. Bu konuda Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın da farklı kararları bulunmaktadır. Bu nedenle, SEGBİS’e itiraz halinde duruşmaya getirme zorunluluğunun, olayın özelliklerine ve mahkemenin takdirine göre değişebileceğini söyleyebiliriz.

Sonuç

Tüm bu süreç karmaşık ve hukuki bilgi, birikim gerektiren işlemlerden ibarettir. Bu nedenle mevcut dava ve soruşturma dosyalarınızda alanda uzman avukatların desteğini almanız mağduriyet yaşamamanız adına oldukça önemlidir. Hukuki soru ve sorunlarınız için Ekin Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Stj. Av. Nesrin KOŞAR & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu