Ceza Hukuku

Çocuklara Cinsel İstismar Suçu ve Cezası (TCK m. 103)

Çocuk cinsel istismarı suçu, on beş yaşını tamamlamamış bireylere yönelik gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışı içerir, aynı zamanda on beş yaşını tamamlamış ancak algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışları kapsar.

Çocuk cinsel istismarı suçu, hukuksal olarak çocukların cinsel dokunulmazlığını koruma amacını taşımaktadır ve yasa çocuğun rızasının bulunup bulunmamasının suçun oluşumu açısından önemli olmadığını vurgular.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Fail

Çocukların cinsel istismarı suçu genel bir suçtur. Bu suç herkes tarafından işlenebilir.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Mağdur

Bu suçun mağdurları üçe ayrılır;

 • On beş yaşını tamamlamamış çocuklar,
 • On beş yaşını tamamlamış olmalarına rağmen, eylemin hukuksal anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklar,
 • Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedenle eyleme maruz kalan on beş yaşını tamamlamış çocuklar.

Ergin kişiler bu suçun mağduru olamaz.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Maddi Konusu

Çocukların cinsel istismarı suçunun maddi konusu, çocuğun bedenidir.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Fiil

Çocukların cinsel istismarı suçu basit cinsel istismar ve nitelikli cinsel istismar olarak ikiye ayrılır.

Basit Cinsel İstismar Nedir?

Suçun hareket öğesini, vücuda organ veya cisim sokulması niteliğinde olmayan ancak cinsel istismara yönelik olan cinsel davranışlar oluşturmaktadır.

Cinsel istismarın tanımı, mağdurun yaşı göz önüne alınarak belirlenir:

 • On beş yaşını tamamlamamış çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış cinsel istismar olarak kabul edilir.
 • On beş yaşını tamamlamış çocuklarla ilgili üçlü bir ayrım yapmak önemlidir:
  • On beş yaşını tamamlamış, ancak eylemin hukuksal anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış cinsel istismar kapsamına alınır.
  • On beş yaşını tamamlamış ve algılama yeteneği gelişmiş çocuklara karşı cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar da cinsel istismar olarak değerlendirilir.
  • On beş yaşını tamamlamış ve algılama yeteneği gelişmiş çocuklara karşı rıza üzerine gerçekleştirilen cinsel davranışlar ise bu suçu oluşturmaz.

Basit Cinsel İstismar Nedir?

Nitelikli Cinsel İstismar Suçu Nedir?

Nitelikli cinsel istismar suçunun hareket öğesini, cinsel istismarın vücuda organ veya başka bir cisim sokulması yoluyla gerçekleştirilmesi oluşturmaktadır.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Nitelikli Halleri

Suçun, cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli halleri şu şekilde sayılabilir;

 • Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi.
 • Suçun insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi.
 • Suçun üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana üvey kardeş veya evlat edinen tarafından işlenmesi.
 • Suçun vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi.
 • Suçun kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi.
 • Suçun, çocuklara karşı belli araç ve hareketler kullanılarak işlenmesi.

Suçun, cezanın azaltılmasını gerektiren nitelikli ise cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalmasıdır. Sarkıntılık, suçun ani hareketlerle işlenen şeklidir. Yani, cinsel arzuların tatmini amacına yönelik olarak ani hareketle yapılan dokunuşlardır.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Cinsel İstismar

Cinsel istismar suçunun neticesi nedeniyle daha fazla cezayı gerektiren halleri şunlardır;

 • Suçun, mağdurun bitkisel yaşama girmesine veya ölümüne neden olması durumu,
 • 2014 yılında 6545 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle, suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması, suçun sonucu nedeniyle ağırlaşmış hali olarak kabul edilmemektedir. Bu değişiklik, suça maruz kalan bireylerin ruh sağlığının bozulmasının kaçınılmaz bir sonuç olduğunu ve bu durumun ayrıca araştırılmasının, suç mağdurlarının tekrar tekrar hastaneye gitmelerine, gözleme tabi tutulmalarına ve maruz kaldıkları eylemi tekrar tekrar yaşayarak mağduriyetlerinin artmasına neden olduğunu göz önüne alır. Sonucu nedeniyle ağırlaşmış suç hükümlerinin uygulanabilmesi için beden veya ruh sağlığının sürekli ve kalıcı bir şekilde bozulmuş olması gerekmektedir. Adli Tıp Kurumu’nun emsal uygulamalarına göre, mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulup bozulmadığına ilişkin kesin bir rapor verebilmek için olay tarihinden itibaren en az altı aylık süre geçmesi gerekmektedir.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Cinsel İstismar

Hukuka Aykırılık Unsuru

On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte eylemin hukuksal anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen cinsel davranışlar bağlamında, çocuğun rızasının varlığı ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Ancak on beş yaşını tamamlamış ve algılama yeteneği gelişmiş çocuklara karşı rıza üzerine gerçekleştirilen cinsel davranışlar bu suçu oluşturmaz.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Manevi Unsur

Suç kasten işlenebilir. Failin, mağdura karşı cinsel amaçlı veya cinsel arzuları tatmine yönelik cinsel davranışları gerçekleştirmesi suçun oluşumu için yeterlidir.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Teşebbüs

Bu suça teşebbüs mümkündür.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda İştirak

Bu suça iştirakin her biçimi mümkündür.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunaİçtima

Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin, kasten yaralama suçunun ağır sonuçlarına neden olması durumunda, gerçek içtima hükümleri uygulanır. Yani fail ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı ceza alır.

Muhakeme ve Zamanaşımı

Cinsel istismar suçunun soruşturma ve kovuşturması re’sen yapılır; şikâyet aranmaz.

2014 yılında 6545 sayılı Yasayla yapılan düzenlemeye göre, cinsel istismar suçunun sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması durumunda soruşturma ve kovuşturma yapılması, mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır. Cinsel saldırı suçunda dava zamanaşımı kural olarak suçun işlendiği tarihten itibaren başlar. Ancak çocuklara karşı üstsoy veya bunlar üzerinde hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından işlenen suçlarda, zamanaşımı, çocuğun on sekiz yaşını bitirdiği günden itibaren işlemeye başlar.

Ekin Hukuk Bürosu olarak Ceza Hukuku alanında uzman avukat kadromuzla iletişime geçmek ve dava ve işlemlerinizi takip etmek için bize ulaşabilirsiniz.

Stj. Av. Nesrin KOŞAR & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu