Aile (Boşanma) Hukuku

Boşanma Davasında Yemin Teklif Edilebilir Mi?

Boşanma davaları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre görülmektedir. Her ne kadar Hukuk Muhakemeleri Kanununda yemin delili düzenlenmişse de Türk Medeni Kanununa göre boşanma davasında tarafların yemin deliline dayanması mümkün değildir.

Boşanma Davasında Yemin

Boşanma davalarında yemin deliline başvurulamaz ancak tanıklar beyanda bulunmadan önce doğruyu söyleyeceklerine dair mahkeme huzurunda yemin ederler. Tanıkların yemin etmesi ile yemin delili birbirinden farklıdır.

Yemin Delili En Son Çare Midir?

Yemin deliline hukukumuzda son çare olarak başvurulmaktadır. Bir konuda başka herhangi bir ispat aracı bulunmadığı takdirde yemin deliline başvurulur. Ancak kamu düzenine ilişkin, re’sen araştırma ilkesinin geçerli olduğu davalarda yemin deliline dayanılamaz.

Yemin delili son çare olmasının yanı sıra oldukça risklidir. Uygulamada sıklıkla duruşma salonunda yemin eden şahısların gerçeğe aykırı beyanlarda bulundukları görülmektedir.

Yemin delilinin yemin eden üzerinde bir etkisi olabilmesi için bu kişinin belli bir inanca ya da etik değerlere sahip olması gerekmektedir. Yemin delilinde kişilerin kutsal saydıkları namus, şeref gibi şeyler üzerine yemin etmeleri istenmektedir.

Yemin Delili En Son Çaremidir

Boşanma Davasında Yemin Deliline Dayanmak Mümkün Müdür?

 Boşanma davaları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda yer alan hükümlere göre görülmektedir. Bu sebeple yemin delilinin de Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenmiş olması dolayısıyla boşanma davalarında da yemin deliline başvurulabileceği düşünülebilir. Ancak boşanmada davaları Hukuk Muhakemeleri Kanununun yanı sıra aynı zamanda da Türk Medeni Kanununda yer alan hükümlere göre görülmektedir. Türk Medeni Kanununun boşanmada yargılama usulünü düzenleyen 184. maddesinde yer alan “Hâkim, bu olgular hakkında gerek re’sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez.” hükmü uyarınca boşanma davalarında yemin deliline dayanılamaz.

Boşanma davalarının sağlıklı bir şekilde sonuçlanabilmesi için vekille temsil büyük önem arz etmektedir. Boşanma ve aile hukuku kaynaklı sorunlarınızda Ekin Hukuk Bürosu olarak uzman kadromuz ile size yardımcı olmaya hazırız.

Stj. Av. Atike KARAMAN & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu