İçtihatlar

Yeni Malik, Eski Kiracıyı Tahliye Edebilir Mi?

Taşınmazı satın alan yeni malik, eski malik zamanında verilmiş tahliye taahhüdüne dayanarak kiracının tahliyesini isteyebilir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

Esas: 2014/14065, Karar: 2015/655, K. Tarihi: 22.01.2015

Tahliye taahhütnamesi Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesinde düzenlenmiştir

Söz konusu maddeye göre, “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.”

Tahliye taahhüdü tarihi geldiği halde kiracı çıkmazsa; kiraya veren 1 ay içinde icraya başvurarak veya dava açarak sözleşmeyi sona erdirebilir.

Tahliye taahütnamesinin geçerlilik şartları aşağıda sayılmıştır:

  • Tahliye taahhüdünün yazılı şekilde yapılması,
  • Taahhüdün kiracı ya da yetkili temsilcisi vasıtasıyla verilmesi,
  • Tahliye taahhüdünde tahliye tarihinin belirtilmiş olması,
  • Taahhüdün kiralananın teslim edilmesinden sonra verilmesi.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 2016/12322 Esas, 2018/1190 Karar sayılı ve 13.02.2018 tarihli ilamında; taşınmazı satın alan yeni malikin, eski malik zamanında usulüne uygun olarak düzenlenmiş tahliye taahhütnamesinin mevcut olması halinde, kiracısının tahliyesini isteyebileceği  içtihat edilmiştir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Esas: 2014/14065, Karar: 2015/655, K. Tarihi: 22.01.2015

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava yazılı tahliye taahhüdü nedeni ile kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın süre yönünden reddine karar verilmesi üzerine hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

6098 sayılı TBK.’nun 352. maddesine göre; taahhüt nedenine dayalı tahliye davasının mutlaka kiraya veren tarafından açılması gerekir. Kiraya veren durumunda olmayan malikin dava hakkı yoktur. Ancak yeni malik önceki malikin ve kiraya verenin halefi olarak eski malik zamanında verilmiş taahhüde dayanarak dava açabilir.

Taahhüt nedeniyle açılacak tahliye davasının taahhüt edilen tarihi izleyen bir (1) ay içinde açılması veya bu süre içinde taahhüde dayalı olarak icra takibi yapılmış olması gerekir. Daha önce kiracıya bildirilen tahliye iradesinin süre koruyucu niteliği yoktur. Ancak yapılan icra takibi süreyi koruyacağından bir ay geçtikten sonra da dava açılabilir.

Olayımıza gelince; Davacı 06.11.2013 tarihinde açtığı dava ile adi yazılı nitelikteki 31/10/2013 tahliye tarihli tahliye taahhüdüne dayanılarak kiralananın tahliyesini istemiştir. Dava, taahhüt edilen tarihten itibaren 1 aylık süre içinde açılmıştır. Bu durumda 06/11/2013 tarihinde açılan dava süresinde olup mahkemece işin esası incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 22.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Merhabalar, kiraci ilamsiz icra takibinde tahliyr taahhudu imzasuna itiraz etti, imza adli tipa gidecek, kendisine ait cikarsa cezasi varmis 100 500 bin arasi bu dogru mu birde icra inkar tazminati varmis yuzde 20 yada yuzde 40, bu dogru mu, ek olarak evi satarsak, yeni malik, sulh hukuktaki tahliye davasinina kaldigi yerden devam edebiliyor mu tesekkur ederim. Bir de sahis memur, imza kendisine ait cikinca adli makamlari yaniltma sucundan suc duyurusunda bulunabilir miyim

    1. Merhaba,

      Avukatlık Kanunu gereğince ücretsiz danışmanlık veremiyoruz. Danışma hizmetimizden faydalanmak istemeniz halinde 0532 399 3546 numaralı telefondan ya da ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu