İnfaz Hukuku

Yeni İnfaz Düzenlemesi

Covid-19 Nedeniyle İzinli Sayılma

Covid-19 salgını nedeniyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalıdan açık ceza infaz kurumlarına geçmeye hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler 31 Mayıs 2020 tarihine kadar hükümlü sayılacak.

Salgının devam etmesi halinde bu süre, Adalet bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 3 kez uzatılabilecek.

Koşullu Salıverilme

  • Ağırlaştırılmış müebbette 30 yıl, müebbet hapis cezasında 24 yıl, süreli hapis cezalarında ise cezasının ½ sini infaz kurumlarında çekmiş olanlar koşullu salıvermeden yararlanacak.
  • Kasten öldürme, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, işkence, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan mahkum olan çocuklar, Milli İstihbarat Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, özel hayata karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar cezalarının 2/3 ünü infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıvermeden yararlanabilecek.
  • Tekerrür halinde işlenen suçlarda infaz oranı 2/3 olarak uygulandıktan sonra koşullu salıvermeden yararlanılacak. Ancak işlenen suçun tabi olduğu koşullu salıverme oranı 2/3 ten fazla olması halinde, tabi oldukları oran uygulanacak.
  • Cinsel saldırı, cinsel istismar, reşit olmayanla cinsel ilişki, uyuşturucu madde imal ve ticareti, suçlarında koşullu salıverilme oranı ¾ olarak uygulanacak.

İnfaz Hakimlikleri

1 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere infaz hakimliklerinin görev ve yetkileri genişletiliyor.

  • İnfaz hakimlikleri, Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri inceleyecek (öğrenildiği tarhiten itibaren 15 gün, herhalde 30 günlük süre içerisinde şikayet edilecek).
  • İnfaza ilişkin mahsup, ceza zamanaşımı ve hükümlünün ölümü hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere gerekli kararları alacak ve işleri yürütecek.
  • İnfaz hakimliğinin verdiği kararlara karşı 7 günlük süresi içerisinde CMK 267 vd. hükümlerine göre itiraz yoluna başvurulabilecek.
  • İnfaz savcılığınca yapılan tebligata rağmen 30 günlük süresi içinde seçenek tedbirin gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, infaz hakimliğince kısa süreli hapis cezasının uygulanmasına karar verecek. Hükmedilen seçenek tedbir gerektiğinde infaz hakimliğince değiştirilebilecek.
  • Mahkumiyet hükmünün yorumlanmasında, cezanın belirlenmesi ve hesaplanmasında duraksama olması durumunda duraksamanın giderilmesi için infaz hakimliğinden karar istenebilecek. Bu kapsamda yapılan başvurular, cezanın infazını ertelemeyecek ancak mahkeme veya infaz hakimliği, olayın durumuna göre infazın ertelenmesine veya durdurulmasına karar verebilecek.

Erteleme ve Denetimli Serbestlik

Cezanın ertelenmesi; mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilecek. Koşulun yerine getirilmesi halinde İnfaz Hakimliği kararıyla hükümlü derhal salıverilecek.

Mahkum olduğu hapis cezası ertelenen veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlü; kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmayacak.

Denetimli serbestlikten yararlanma 1 yıldan 3 yıla çıkacak. Kasten öldürme, üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe, beden veya kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı işlenen kasten yaralama, işkence, eziyet suçu ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayata ve hayatın giz alanına karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç tutulacak.

Kasten Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçunun, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumunda olan kişiye karşı, kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanarak silahla işlenmesi halinde şikayet aranmaksızın verilecek ceza yarı oranında artırılacak. Canavarca hisle işlene yaralamada bir kat artırılacak.

Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Örgütlü Suçlarda Ceza Artırımı

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetmenin 2 yıldan 6 yıla kadar olan hapis cezası 4 yıldan 8 yıla çıkarıldı. Kurulmuş olan örgüte üye olanların 1 yıldan 3 yıla kadar olan hapis cezası 2 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

Tutuklanma Yerine Adli Kontrol Uygulanacak Haller

Ağır hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumlarında hayatını yalnız idame ettiremediği tespit edilen şüpheli ile gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş olan kadın şüphelinin, tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilecek.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu