Medeni Usul Hukuku

Yemin

Yemin, tarafın davanın çözümü bakımından önem taşıyan, çekişmeli olan ve kendisinden kaynaklanan olguların gerçekliği konusunda, mahkeme huzurunda namus, şeref ve kutsal sayılan bütün inanç ve değerleri tanık göstererek yaptığı sözlü açıklamadır. Yemin taraf usul işlemidir.

Aşağıdaki hususlar yemine konu olamaz:

  • Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği olgular
  • Bir işlemin geçerliliği için kanun gereği iki tarafın irade açıklamalarının yeterli görülmediği durumlar
  • Yemin edecek kimsenin namus ve onurunu etkileyecek veya onu ceza soruşturması ya da kovuşturması ile karşı karşıya bırakacak olgular

Yemin Edecek Kişi

Yemin, tarafa teklif olunur ve tarafça yerine getirilir ya da iade olunur. Taraflardan biri, davayı bir avukat aracılığıyla takip ediyorsa yemin için avukat değil, taraf davet edilir. Taraflardan biri,  ergin olmayan veya kısıtlı bir kimse onun adına yapılmış bir işleme ilişkin olgunun ispati için yemin, yasal temsilcisi tarafından yerine getirilir ya da iade olunabilir.

Bir olay hakkında yemin eden kimse, o davada aynı olay hakkında tanık olarak dinlenemez.

Yemin Teklifi

Yemin teklif edecek taraf, ispat yükü kendisine düşen, fakat sav veya savunmasını ispat edememiş olan taraftır. İspat yükü davacıda ise taraf yeminini, davacı taraf davalıya teklif eder. Kural olarak kendisine ispat yükü düşmeyen tarafın yemin teklif etmesinin hiçbir hukuksal sonucu yoktur.

Yemine Davet

Yemin teklif edilen kimse, duruşmada bizzat hazır bulunmadığı takdirde kendisine yemin için bir davetiye çıkarılır. Yemin davetiyesine, yemine konu hususlar hakkında sorulacak sorular ile geçerli bir özrü olmaksızın yemin için belirlenen gün ve saatte mahkemeye bizzat gelmediği veya gelip de yemini iade etmediği veya yemini yerine getirmekten kaçındığı takdirde, yemin konusu vakıaları ikrar etmiş sayılır.

  • Yemin için davet edilen kimse, duruşmada geçerli bir özrü olmaksızın bizzat hazır bulunmazsa yemin konusu olguları ikrar etmiş sayılır.
  • Yemini yerine getirdiği durumda yemin konusu olgu ispat edilmiş sayılır.
  • Yemini iade etme

Yemin için davet edilen kimse mahkemede hazır bulunup yemini iade edebilir. Yeminin iadesi, kendisine yemin teklif edilen kişinin bunu kabul etmeyip karşı tarafın yemin etmesini istemesidir. Ancak yemin konusunu oluşturan olgu, yalnızca kendisine yemin teklif edilen tarafın şahsından kaynaklanıyorsa yemin iade edilmez.

  • Yemin için davet edilen kimse, belirlenen gün ve saatte mahkemede bulunup da yemini iade etmez ya da yemini yerine getirmekten kaçınırsa yemin konusu vakıaları ikrar etmiş sayılır

Yemin Usulü

Yemin, kural olarak mahkeme huzurunda yerine getirilir. Ancak yemin edecek kimse, mahkemeye gelemeyecek kadar hasta veya özürlü ise yargıç, bulunduğu yerde o kimseye yemin ettirir. Mahkemenin yargı çevresi dışında oturuyorsa ve aynı zamanda bulunduğu yerde aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yolu ile yemin icrası mümkün değilse istinabe yolu ile yemin ettirilir. Yemin yerine getirilirken hâkim dâhil hazır bulunan herkes ayağa kalkar.

Tüm dava, dosya ve sorularınız için bizimle İletişime Geçiniz!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu