İş Hukuku

Toplu İş Sözleşmesi’nin Sona Ermesi

Toplu İş Sözleşmesi’nin Sona Ermesi;

Sürenin Dolması

Toplu iş sözleşmeleri, taraflarca belirlenen sürenin sonunda kendiliğinden sona erer. Toplu iş sözleşmesinin süresi kural olarak en az 1 en çok 3 yıl olacak şekilde taraflarca belirlenir. Faaliyetleri 1 yıldan az süren işlerde uygulanmak üzere yapılan toplu iş sözleşmelerinin süresi 1 yıldan az olabilir.

Sözleşmenin Hükümsüz Olması

Yetki belgesi bulunmaksızın yapılan bir toplu iş sözleşmesinde taraflardan birinin veya ikisinin yetki şartlarına sahip olmadığı ve bu nedenle sözleşmenin hükümsüzlüğü, Bakanlıkça durumun tespitinden itibaren 45 gün içinde, ilgililerce veya Bakanlıkça mahkemede dava yolu ile ileri sürülebilir.

Toplu İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları

Toplu iş sözleşmesinin sona ermesinin ilk sonucu, sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümlerinin yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam etmesidir. Sona ermenin bir diğer sonucu sözleşme tarafı sendikanın üyesi olmayan işçilerin, dayanışma aidatı ödemeleri durumunun ortadan kalkmasıdır. Yeni bir toplu iş sözleşmesi imzalanmışsa yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin sona ermesiyle yeni sözleşme doğrudan yürürlüğe girer.

Sözleşmeyi Sona Erdirmeyen Bazı Özel Durumlar

Aşağıdaki durumlarda toplu iş sözleşmesi sona ermez:

  • Toplu iş sözleşmesine taraf olan sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde
  • Toplu iş sözleşmesine taraf olan sendikanın faaliyetinin durdurulması halinde
  • İşçi sendikasının yetkiyi kaybetmesi halinde
  • Toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerlerinde işverenin veya işyerinin girdiği işkolunun değişmesi halinde

Tüm dava, dosya ve sorularınız için bizimle İletişime Geçiniz!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu