İçtihatlar

Ev sahibi Yerine İmza Atılarak Elektrik ve Su İdarelerine Abone Olunması Suç Mu

Ev sahibi yerine imza atılarak elektrik ve su idarelerine abone olunması özel belgede sahtecilik suçunu oluşturur.

Yargıtay 11.  Ceza Dairesi  Esas: 2016/11975, Karar: 2018/4841, K. Tarihi: 22.05.2018

Özel belgede sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 207. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre, “Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Söz konusu maddeye göre, özel belgede sahtecilik suçunun işlenmesi için öncelikle sahtecilik amacıyla sahte bir belgenin hazırlanması veya mevcut bir belgenin sahte olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Bu belge, gerçek bir belge gibi kullanılarak bir hukuki işlemin gerçekleştirilmesinde veya bir hukuki hak veya yükümlülüğün ispatında kullanılabilecek nitelikte olmalıdır.

Özel belgede sahtecilik suçu, özel belgelerle sınırlı değildir. Bu suç, pasaport, ehliyet, kimlik kartı, diploma, noter tasdikli belge gibi birçok belge türüne ilişkin olarak işlenebilir.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 2016/11975 Esas, 2018/4841 Karar sayılı ve 22.05.2018 tarihli ilamında; ev sahibi yerine imza atılarak elektrik ve su idarelerine abone olunması özel belgede sahtecilik suçunu oluşturduğu içtihat edilmiştir.

A)Sanık … hakkında “özel belgede sahtecilik” suçundan kurulan beraat hükmüne karşı katılan vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Yüklenen suçun yasal unsurları itibarıyla oluşmadığı dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,

B)Sanık … hakkında “özel belgede sahtecilik” suçundan kurulan beraat hükmüne karşı katılan vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sanığın, katılandan kiraladığı konutun elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri için kira sözleşmesi gerektiğini, bacanağı olan diğer sanığa “sen benim yerime abone ol ben ev sahibiyle anlaştım” dediğini savunması; sanık …’nın, sanık …’in savunmasını doğrulayarak ev sahibi katılanın bilgisinin bulunduğunu düşünerek katılan …’nın kiraya veren, kendisinin kiracı olduğu 03/10/2012 tarihinden başlayan kira sözleşmesini sahte olarak düzenleyip katılanın yerine imza attıktan sonra elektrik, su ve doğalgaz idarelerine abone olduğunu belirtmesi karşısında; sanık …’nın, sanık …’nı, katılanın rızası olduğu yönünde hataya düşürüp özel belgede sahtecilik suçunu işlemeye azmettirdiği gözetilerek sanığın cezalandırılması yerine beraatine hükmedilmesi,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 22.05.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu