İçtihatlar

Silahla Tehdit Suçu: Köpeğimi bırakır, sizi ısırtırım!

“Elimdeki köpeği bırakır, sizi ısırtırım” sözü, silahla tehdit suçunu oluşturur.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Esas: 2020/25432  Karar: 2022/18406 K. Tarihi: 28.09.2022

Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu’nun 106. Maddesinde düzenlenmiştir.

Tehdit suçu, meydana gelmesi failin iradesine bağlı olan bir kötülüğün, belli bir kişiye karşı gelecekte muhtemelen gerçekleşecekmiş gibi gösterilmesidir. Tehdit suçu, haksız bir zarara veya kötülüğe uğratılacağının bir kimseye bildirilmesiyle meydana gelir.

Tehdit suçu, hukuki niteliği itibariyle bir tehlike suçudur. Mağduru korkutmak amacıyla işlenen bir suç olduğu için tehdit teşkil eden söz ve davranışın başka bir somut zarar meydana getirip getirmediğinin önemi yoktur.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 2020/25432  Esas, 2022/18406 Karar sayılı ve 28.09.2022 tarihli ilamında; “Elimdeki köpeği bırakır, sizi ısırtırım” sözü, silahla tehdit suçunu oluşturduğu içtihat edilmiştir.

TCK m.106/2’de düzenlenen nitelikli tehdit suçu, tehdidin aşağıdaki hallerden biriyle yapılması halinde vücut bulur:

  1. a)Silahla,
  2. b)Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
  3. c)Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  4. d)Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak.
Yargıtay 4. Ceza Dairesi Esas: 2020/25432  Karar: 2022/18406 K. Tarihi: 28.09.2022

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü;

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

a) Sanığın başkasıyla evli katılana göndermiş olduğu “sana inan çok ihtiyacım var, çok inan çok ihtiyacım var sana nefes bile alamıyorum dayanamıyorum” şeklindeki mesajların TCK’nın 105. maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kasta yanlış anlam verilerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

b) Sanığın rıza dışında girdiği bahçenin, mağdurun ikamet ettiği konutun eklentisi niteliğinde olup olmadığı, keşif yapılarak şüpheye yer bırakmayacak biçimde belirlenmeden, eksik araştırma ile hüküm kurulması,

Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğ nameye uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas mahkemesine gönderilmesine, 28/03/2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu