İçtihatlar

Sanığın Uyuşturucu Madde Kullandığını İtiraf Etmesi

Başka suç sebebiyle ifadesi alınan sanığın uyuşturucu madde kullandığını resmi makamlar durumu haber almadan önce beyan etmesi durumunda sanık hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan ceza verilmez.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi

Esas: 2020/16394 Karar: 2022/11998 K. Tarih: 21.11.2022

Türk Ceza Kanunu m. 192’de uyuşturucu madde kullanma suçu bakımından bazı ekin pişmanlık durumları düzenlenmiştir. Bunları açıklayacak olursak;

  • 2- Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.
  • 3- Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.
  • 4- Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz.

Suç haber alınmadan evvel resmi makamlara durumu bildirirse ve diğer şartlar da gerçekleşirse faile ceza verilmeyecektir. Bu suç bakımından özel olan etkin pişmanlık hali failin tedavi olması durumudur. Eğer fail tedavi olursa kendisine ceza verilmez.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi

Esas: 2020/16394 Karar: 2022/11998 Tarih: 21.11.2022

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı başlatılmış bir soruşturma olmadığı halde, hırsızlık suçundan yapılan soruşturma sırasında alınan savunması esnasında uyuşturucu madde kullandığını belirtmesi üzerine, sanıktan usulüne uygun olarak aldırılan örnekler üzerinde yapılan analizde, tahlil sonucunda uyuşturucu maddelerden THC ve amfetamin grubuna ait MDA ve MDMA saptanması üzerine kamu davası açıldığı anlaşılmakla; sanığın, uyuşturucu madde kullandığını söyleyerek, bu suçtan soruşturma yapılmasını sağlaması ve resmi makamların bilgisinin bulunmadığı aşamada kendi beyanı ile suçunu ortaya çıkarması nedeniyle, sanık hakkında, TCK’nın 192/2. maddesi gereğince “ceza verilmesine yer olmadığına” karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde mahkûmiyet kararı verilmesi,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan hükmün BOZULMASINA, 21/11/2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi. 

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu