Pandemi – Kovid 19

Bundan yaklaşık bir yıl önce hayatımıza giren corona virüs pandemisi sebebiyle tüm dünyayla birlikte ülkemizde de olumsuz birtakım gelişmeler yaşandı. Bu olumsuzluklar hayatın her alanında olduğu gibi hukuk uygulamalarında, insan ilişkilerinde de kendini gösterir oldu. Gerek hastalığın yayılımının önüne geçmek adına devlet eliyle getirilen yeni düzenlemeler, gerek insan ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklarda pandemi koşullarının etken faktör olarak karşımıza çıkması pandeminin hukuki bir boyut yaratmaya başladığının bir göstergesi oldu. Dinamik bir bilim olan hukuk biliminde de yeni koşullar ile birlikte yeni sorunlar ve çözümler gelişmeye başladı.

  • Pandemi nedeniyle karşı karşıya gelinmiş olan iş hukukunda ücretsiz izin gibi uygulamaların kötü amaçlarla kullanılması, pandeminin iş hukukuna olumsuz etkisi,
  • Maske yasağına uymamak gibi nedenlerle idare hukukuna aykırı usullerde kesilen idari para cezalarının iptali,
  • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na aykırılıklar suretiyle karşı karşıya kalınan yargılamalar,
  • Bulaşın önüne geçebilmek adına her geçen gün bir yenisi ile karşılaştığımız idari düzenlemelerin takibi

Gibi konularda covid-19/pandemi hukuku diyebileceğimiz bir alan doğal olarak şekillenmeye başladı denilebilir.

Başa dön tuşu