Türk Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku

Mavi Kart Nedir?

Mavi kart, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. Maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydanalanabileceklerini gösteren resmi belgedir. Bu kimlik belgesi nüfus cüzdanı olarak kullanılabilmektedir. Mavi kart herhangi bir geçerlilik süresine tabi değildir.

Mavi Kart Başvurusu

Eğer mavi kartı alabilmek için gerekli şartlar sağlanıyorsa İçişleri Bakanlığı başvuru sahiplerine vatandaşlıktan çıkma belgesi vermektedir. Ancak herkes izin alma yoluya vatandaşlıktan çıkamaz. Mavi Karta başvuracak olan kişinin hali hazırda bir başka devlet vatandaşlığı kazanmış olması şarttır. Ancak yakın zamanda söz konusu yabancı devlet vatandaşlığın kazanacağına dair belgelere sahip olması ve bunları görevli kurumlara ibraz etmesi de yeterlidir. Buna ek olarak başvuru sahibi askerlik hizmetinden veya herhangi bir suçtan aranmıyor olması gereklidir.

Mavi Kart Nereden Alınır?

Mavi Kart yurt dışında dış temsilcilikleri yurt içinde ise ilçe nüfus müdürlüklerince düzenlenir. Mavi Kart almak için; talebi belirten dilekçe, iki adet fotoğraf ve yabancı devlet vatandaşı olduğunu gösteren kimlik belgesi veya pasaport ile birlikte müracaat makamlarına başvurulur.

Mavi Kart Emeklilik

Mavi kart ile emekli olmak isteyen kişiler ilgili kuruma aşağıdaki belgeleri ibraz etmek zorundadır:

 • Yaşanan ülkeden alınmış son bir aya ait çalışma ve ikamet belgesi
 • Yurt dışında yaşanan ülkeye ait sigorta emeklilik kurumunda alınmış son bir aylık sigorta dökümü
 • Kişinin, Türkiye’ye ilk kez işe girdiği tarihi gösteren belge
 • Türkiye’de çalıştığı döneme dair SGK hizmet dökümü
 • Mavi kartın aslı ile fotokopisi
 • Yaşanan ülkeye ait giriş ve çıkış tarihlerini içeren Emniyet Müdürlüğü Belgesi

Mavi Kart Emeklilik

Mavi Kart Alabilmek İçin Gerekli Şartlar

Mavi karta sahip olmak için aşağıdaki şartlar sağlanmak zorundadır:

 • Başvuru sahibi Türkiye’de doğmalı ya da anne veya babasından birinin Türk vatandaşı olması gerekir
 • Gerekli başvurular yapılarak İçişleri Bakanlığınca verilen izin ile Türk vatandaşlığından çıkılmış olmalıdır.

Mavi Kart Sahibinin Hakları

Mavi kart sahipleri 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 28. Maddesinde belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Mavi kartlılar bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler. Bunun yanında Mavi Kart Kütüğüne kayıtlı olan kişiler, Türkiye’de çalışmaları için çalışma iznine gerek uymaksızın istedikleri işte çalıştırılabilirler. Mavi kart sahipleri aşağıdaki sayılan haklara sahip değildir:

 • Seçme ve seçilme hakkı
 • Askerlik yapma yükümlülüğü
 • Muafen araç ve ev eşyası ithal etme hakı
 • Bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunma hakkı

Mavi kart sahipleri, Türk vatandaşlarına tanınan istisnalar dışında tüm haklardan yararlanırlar. Ancak buna ek olarak aşağıda sayılan haklara da sahiptirler:

 • Geçici ithalat rejimi kapsamında vergisiz geçici araç ithal edebilme hakkı
 • Yurtdışında satın alınmış otomobillerle Türk plakası alıp Türkiye Cumhuriyeti’nde kullanma hakkı
 • Yurt dışında Türk vatandaşı olarak geçirdikleri süreleri borçlanarak emekli olma hakkı
 • Avukatlık ya da doktorluk gibi meslekleri Türkiye’de yapma hakkı
 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Madde 28

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve kendileri ile birlikte işlem gören çocukları; millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.

Mavi Kart Ücreti

Mavi Kart, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu kapsamında yer aldığından her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen değerli kağıtlar bedeli talep edilir.

 

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Mehmet Can CİVAN

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Merhaba,
  Oğlum mavi kart sahibi,yurt dışından(BG) Türkiye’de kullanmak amacıyla araç getirebilir mi.Sure var mı.
  Teşekkür ederim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu